Meny Lukk

Forfatter: Hans R. Bakken

dugnadsved – til gapahuk

Styret i Hytteforening hadde lørdag 31. august dugnad for å rydde opp busker som var skjært ned for klargjøring av plassen. Styreleder Øystein har tatt disse bildene, og takker alle som bidro på dugnad. Øystein sier videre at «vi hadde kun invitert styret denne gangen for å samle sammen tømmerstokkene/reisverket til gapahuken og legge dette tørt for vinteren samt dele opp og klyve alle bjørkene vi hadde ryddet før gravingen skulle starte. Dette skal bli ved som vi kan brenne ved gapahuken.»
Kaja hadde kanskje lest boka til Lars Mytting om «Hel ved» og hvordan det skal stables – ble bra det Kaja!

Møte i kommunen utsatt

Det planlagte møte i kommunen 22. august hvor det var forventet at klagen vedr gapahuk og kanonaust skulle behandles ble avlyst. Nytt møte er berammet til 19. september. Videre grunnarbeider må avventes til etter dette.
Dette til informasjon.

Grunnarbeider på gapahuk og kanonaust

Etter at området ble ryddet og merket hvor gapahuk og kanonaust skulle stå begynte Håkon Lian å grave mandag 1. juli. Etter at grensene var gått opp og avmerket, lovet nabogrunneier å trekke klagen. Det er ikke i orden ennå, og grunneieren tok kontakt med Håkon og sa at vi ikke hadde de godkjenningene som skulle til og han måtte avslutte arbeidet.
Uten at klagen trekkes må den opp til utvalgsbehandling i kommunen, og første aktuelle møte er berammet til 22. august.