Meny Lukk

Borgegrend løypelag

Både kommunen og frivillige lag har i mange år arbeidet med merking, skilting og annen tilrettelegging av sti- og løypenettet innen kommunens grenser. Kommunen er delt inn i 7 løypeområder, hvert med sitt lokale løypeutvalg. Det er disse utvalgene som er ansvarlige for at de lokale stiene og løypene ryddes, at merking vedlikeholdes og at de aktuelle skiløypene er oppkjørte vinterstid etter en nærmere bestemt tidsplan.

I vårt området har Borgegrend Løypelag ansvaret for løypene under samlebetegnelsen «Borgemarka». Løypenettet omfatter rundt 90 km, og går både i skogsterreng, «vanlig» fjellterreng samt mer høytliggende områder som er sterkt utsatt for vær og vind (Reinsjøområdet).

Nærmere om Borgegrend Løypelag for vinteren finner du på Facebooksiden deres.

Årets løypeskriv: Løypeskriv vinteren 2023-2024

Det er sendt ut skriv til ca 325 adressater. Men det har  ganske sikkert kommet noen nye hytteeiere til som vi ikke har fanget opp, og/eller neon har skiftet adresse, eller solgt hytta til noen vi ikke har fått registrert. Sammen med skrivet om løypekjøring i vinter er sendt med innbetalingskort for bidrag på kr 600,- til løypekjøring. For de som ikke har mottatt skriv og innbetalingskort med anmodning om bidrag – kan bidrag selvsagt betales på konto til Borgegrend Løypelag som fremkommer på kortet. Du kan også Vipps’e til 501 408.
I tillegg følger på baksiden innbetalingsblanketten oversikt over løypenettet.

Løypekart vinteren 2021

VEDTEKTER
Borgegrend Løypelag er registrert (17.11.2014) i Enhetsregisteret i Brønnøysund med organisasjonsnummer 914 278 309.
Vedtektene for løypelaget, ajourført 8.5.2015 –  finner du her.

PROTOKOLLER OG REFERATER

2022

2021
Protokoll årsmøte
Årsberetning

2020
Protokoll årsmøte
Årsberetning

2019
Protokoll årsmøte
Årsberetning

2018
Protokoll årsmøte
Årsberetning

2017
Referat styremøte 13.10.2017
Referat styremøte 25.8.2017
Protokoll årsmøte 9.6.2017
Saksliste årsmøte 9.6.2017
Årsberetning og regnskap 2016
Innkalling årsmøte 9.6.2017
Referat styremøte 19.5.2017

2016

Referat styremøte 7.10.2016

Protokoll årsmøte 17.6.2016

Innkalling og saksliste årsmøte 17.6.2016

Årsberetning og regnskap 2015

2015

Borgegrend Løypelag protokoll årsmøte 8.5.2015

Saksliste årsmøte 8.5.2015

Årsberetning og regnskap 2014

Referat fra møte 23.1.2015

2014
Protokoll fra årsmøte 17.1.2014