Meny Lukk

Foredrag om Sevleguten, – Gro Sevle.

Ole Olsen Sevle i Nore, avrettet på Stengelsrudmoen ved Kongsberg.

«Få dager senere, 24. november 1834, sendte amtmannen i Buskerud en innberetning til Regjeringen om at den farlige forbryteren Ole Olsen Sevle endelig var under lås og slå. Henrettelsen måtte påskyndes og at den burde foregå i Nore, hjembygda til forbryteren. Regjeringen kunne ikke gå med på forslaget om henrettelse i Nore, han var for farlig. Men at den foregikk i distriktet han hørte hjemme, i Buskerud. Og første dag etter eksekusjonen skulle denne kunngjøres fra prekestolen og kirkebakker i Numedal». (Hohle s. 116-117).