Om foreningen

Steinset Økteren Vel ble stiftet 8.11.2008, men endret i 2012 navnet til Steinset Økteren Hytteforening. Foreningen består av hytteeiere i området ved Steinset-Økteren i Nore og Uvdal kommune. Det er flere steder i kommunen som heter Steinset, og derfor er også navnet Økteren knyttet til foreningens navn. Økteren i tilknytning til området er vannet Søre Økteren (i tillegg har vi Nordre Økteren og Fjelløkteren). Områdets beliggenhet er mellom Rødberg i Numedal og Haglebu i Eggedal. Foreningen har 30-35 hytteeiere som medlemmer.

Etter generalforsamlingen 7.11.2018 har foreningen følgende tillitsvalgte:

Styret
Øystein Sørbø Leder oystein.sorbo@outlook.com 908 65 668
Kaia Gunby Berger Kasserer kgberger@online.no
Torgrim Redalen Sekretær torgrim.redalen@ebnett.no 413 37 345
Bjørn Sveiven Leder veikomite bj-olas@online.no 951 57 496
Jan-Aksel Svea Leder løypekomite Jan.aksel.svea@teknologisk.no 982 90 311
Hans R. Bakken Varamedlem m/webansvar hr.bakken@online.no 916 77 277
 .
Veikomite
Bjørn Sveiven Leder bj-olas@online.no 951 57 496
Gunnar Kirkevollen Medlem gunnar.kirkevollen@gmail.com 965 05 050
Torgrim Redalen Medlem torgrim.redalen@ebnett.no 413 37 345
 .
Løypekomite
Jan-Aksel Svea Leder Jan.aksel.svea@teknologisk.no 982 90 311
Hans R. Bakken Medlem hr.bakken@online.no 916 77 277
Kjell Rustan Medlem kjell.rustan@sf-nett.no 934 57 919
 .
Valgkomite
Gunn Sørbø Leder gunn-irene.sorbo@draka.com 997 39 512
Lene Burud Medlem lene.burud@protan.no 934 29 665
 .
Revisor Roar Andersen roaran3@online.no 909 14 099