Meny Lukk

GENERALFORSAMLINGEN GJENNOMFØRES DIGITALT

Det er innført korona restriksjoner i Øvre Eiker kommune og det er ikke lenger anledning til å gjennomføre arrangementet slik vi inviterte til.
Vi har derfor valgt å gjøre om fra en generalforsamling/årsmøte med fysisk deltakelse til et digitalt møte (Skype møte).

Møtetidspunkt opprettholdes, oppstart onsdag 11. november kl. 19.00. Det er mulig å logge seg på møte fra 18.30 for å teste at alt fungerer slik det skal.

Under selve møte anbefales det at alle mikrofoner slås av og at video også er slått av. Møteleder vil ha på både video og mikrofon og vil dele en presentasjon slik vi vanligvis har avholdt generalforsamling tidligere. De som ønsker ordet rekker opp hånden (på Skype ☺). Avstemminger gjøres på samme måte.
Dette er første gang vi gjennomfører et slikt møte digitalt så alle får ha litt tålmodighet under møte.
For å delta på møte klikker dere på link: https://join.skype.com/j0l4OObIIpE2
Denne løsningen gir kanskje enda flere muligheter til å delta på en generalforsamling litt utenom det vanlige.
Med hilsen
Steinset Økteren Hytteforening
Styret

Generalforsamling 11. nov 2020

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening
Onsdag 11. november 2020 Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen, Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen

(Klikk over så få du opp kart)
Innkalling med beretning er sendt i e-post til alle medlemmer.
Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
  5. Revidert regnskap
  6. Innkomne forslag og saker
  7. Planer og prioriteringer for neste år
  8. Budsjett
  9. Valg

Årsberetning finner du her…

FØRSTE BRØYTING -FØRSTE SKISPOR

Det var riktig med snøslaps på fredagen. Noen måtte faktisk ha brøytet veien for å komme ut – og det var ganske nødvendig med brøyting for å komme innover. 10-15 cm med fuktig snø er krevende, men Robin hadde sin første brøytedag fredag 23. oktober. Hovedvei brøytet, men ikke inn til hyttene. På lørdag noe kaldere og greit. Bakken opp Trollstien – eller det er vel Steinsetlie det nå heter – var bra skrapet, så det gikk greit å komme opp.
I dag lørdag de første skispor – det var Pascal som hadde testet det nye nedkjøringa mot Skjønnegrammin. Antar Pascal hadde smurt med bra optimisme – se video han har lagt ut.
Ellers var det rene Soria Moria stemning tidlig på lørdagen – litt senere flott stemningsfullt vintervær – og ekornet er fornøyd når fuglene får mat – da faller det litt på en selv også!

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE

Det innkalles herved til generalforsamling i Steinset-Økteren Hytteforening

Dato: Onsdag 11. november 2020 kl. 1900
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen, Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen

Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening følger like etter generalforsamlingen i Steinset- Økteren Hytteforening.
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen, dvs. innen onsdag 28. oktober 2020.
Forslag sendes til
Leder Øystein Sørbø Dovregubben 42, 3055 Krokstadelva. Mail oystein.sorbo@outlook.com, eller
Torgrim Redalen, Stertebakke 24, 3612 Kongsberg, mail torgrim.redalen@outlook.com

Senest 1 – en uke før Generalforsamlingen vil styret sende ut dagsorden, vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag.

NB: Pga. korona-situasjonen vil styret måtte begrense deltakelsen til totalt 20 personer. Dette krever forhåndspåmelding med navn (sendes sekretær, se adresse over). Deltakelsen kan bli regulert med 1 deltaker fra hver hytte, bortsett fra der hytteeiere har flere roller i styret eller arrangement.
Det serveres kaffe, kaker og frukt på møte. Vi ønsker velkommen til Ormåsen.

Kongsberg 2. oktober 2020.
Mvh
For Steinset-Økteren Hytteforening og Steinset-Økteren Strømforening,
Øystein Sørbø, leder – Torgrim Redalen, sekretær