BRØYTEAVGIFT FOR SESONGEN 2019/2020

Det vises til nylig utsendt e-post fra kasserer om betaling av brøyteavgift for sesongen 2019-2020.
Brøyteavgiften er: – grunnavgift for alle hytter kr 1800
– brøyting inn til hytte + kr 500
– tillegg for hytter i Steinsetlie og Steinsetvegen nr 220-224 + kr 700

Beløpet bes betalt innen 1. desember til Hytteforeningens brøytekonto: 1503.08.27101
Husk å oppgi navn på hytteeier ved betaling!

dugnadsved – til gapahuk

Styret i Hytteforening hadde lørdag 31. august dugnad for å rydde opp busker som var skjært ned for klargjøring av plassen. Styreleder Øystein har tatt disse bildene, og takker alle som bidro på dugnad. Øystein sier videre at «vi hadde kun invitert styret denne gangen for å samle sammen tømmerstokkene/reisverket til gapahuken og legge dette tørt for vinteren samt dele opp og klyve alle bjørkene vi hadde ryddet før gravingen skulle starte. Dette skal bli ved som vi kan brenne ved gapahuken.»
Kaja hadde kanskje lest boka til Lars Mytting om «Hel ved» og hvordan det skal stables – ble bra det Kaja!

Møte i kommunen utsatt

Det planlagte møte i kommunen 22. august hvor det var forventet at klagen vedr gapahuk og kanonaust skulle behandles ble avlyst. Nytt møte er berammet til 19. september. Videre grunnarbeider må avventes til etter dette.
Dette til informasjon.

Grunnarbeider på gapahuk og kanonaust

Etter at området ble ryddet og merket hvor gapahuk og kanonaust skulle stå begynte Håkon Lian å grave mandag 1. juli. Etter at grensene var gått opp og avmerket, lovet nabogrunneier å trekke klagen. Det er ikke i orden ennå, og grunneieren tok kontakt med Håkon og sa at vi ikke hadde de godkjenningene som skulle til og han måtte avslutte arbeidet.
Uten at klagen trekkes må den opp til utvalgsbehandling i kommunen, og første aktuelle møte er berammet til 22. august.

BRA DUGNADSHeLG

Leder i Hytteforeningen melder om bra oppslutning om dugnaden nå sist helg – i alt 9 – og en bra gjeng. De planlagte kloppinger (.. impregnerte stier…) gikk som planlagt, og ser veldig bra ut. Rydding for gapahuk og kanonaust også gjort, og når dette skrives har vel allerede Håkon Lian gjort den planlagte jobben med planering av området. Har noen bilder av dette så er det fint å legge ut på FB

KANONAUST OG GAPAHUK – DUGNAD

Nå er det foretatt grenseoppgang mellom eiendommene til Langaard og Sørlie/Utvei der hvor vi skal ha kanonaust og gapahuk. Bjørn Sveiven har hugget trær, og de må ryddes nå i løpet av kommende helg 28.-30. juni. Håkon Lian skal planere området, og han skal starte på mandag. Ryddig her vil ha prioritert fremfor klopping. Er det noen som har anledning lørdag kl. 10.00. Gjelder kanskje spesielt de som har tinget på på plass i kanonaustet.. Fint med noen tilbakemeldinger om bistand. Ring gjerne eller send SMS til leder Øystein (908 65 668) i Hytteforeningen, eller bare møt opp dersom du har mulighet.