Alle innlegg av Hans R. Bakken

dugnadsved – til gapahuk

Styret i Hytteforening hadde lørdag 31. august dugnad for å rydde opp busker som var skjært ned for klargjøring av plassen. Styreleder Øystein har tatt disse bildene, og takker alle som bidro på dugnad. Øystein sier videre at «vi hadde kun invitert styret denne gangen for å samle sammen tømmerstokkene/reisverket til gapahuken og legge dette tørt for vinteren samt dele opp og klyve alle bjørkene vi hadde ryddet før gravingen skulle starte. Dette skal bli ved som vi kan brenne ved gapahuken.»
Kaja hadde kanskje lest boka til Lars Mytting om «Hel ved» og hvordan det skal stables – ble bra det Kaja!

Møte i kommunen utsatt

Det planlagte møte i kommunen 22. august hvor det var forventet at klagen vedr gapahuk og kanonaust skulle behandles ble avlyst. Nytt møte er berammet til 19. september. Videre grunnarbeider må avventes til etter dette.
Dette til informasjon.

Grunnarbeider på gapahuk og kanonaust

Etter at området ble ryddet og merket hvor gapahuk og kanonaust skulle stå begynte Håkon Lian å grave mandag 1. juli. Etter at grensene var gått opp og avmerket, lovet nabogrunneier å trekke klagen. Det er ikke i orden ennå, og grunneieren tok kontakt med Håkon og sa at vi ikke hadde de godkjenningene som skulle til og han måtte avslutte arbeidet.
Uten at klagen trekkes må den opp til utvalgsbehandling i kommunen, og første aktuelle møte er berammet til 22. august.

BRA DUGNADSHeLG

Leder i Hytteforeningen melder om bra oppslutning om dugnaden nå sist helg – i alt 9 – og en bra gjeng. De planlagte kloppinger (.. impregnerte stier…) gikk som planlagt, og ser veldig bra ut. Rydding for gapahuk og kanonaust også gjort, og når dette skrives har vel allerede Håkon Lian gjort den planlagte jobben med planering av området. Har noen bilder av dette så er det fint å legge ut på FB

KANONAUST OG GAPAHUK – DUGNAD

Nå er det foretatt grenseoppgang mellom eiendommene til Langaard og Sørlie/Utvei der hvor vi skal ha kanonaust og gapahuk. Bjørn Sveiven har hugget trær, og de må ryddes nå i løpet av kommende helg 28.-30. juni. Håkon Lian skal planere området, og han skal starte på mandag. Ryddig her vil ha prioritert fremfor klopping. Er det noen som har anledning lørdag kl. 10.00. Gjelder kanskje spesielt de som har tinget på på plass i kanonaustet.. Fint med noen tilbakemeldinger om bistand. Ring gjerne eller send SMS til leder Øystein (908 65 668) i Hytteforeningen, eller bare møt opp dersom du har mulighet.

KLOPPEDUGNAD – LØRDAG 29. JUNI KL. 10.00

 Er du av dem som også synes det er kjekt med noen klopper over de mest blaute myrene, enten du skal fra «Brua» over myrene mot Kupanatten, eller stien langs sørenden av Søre Økteren, ja da har du mulighet for å hjelpe til litt. Kommende lørdag 29. juni kl. 10.00 – da ønsker Jan-Aksel hjelp fra 4-5 personer til å legge ut 2×6″ impregnerte bord på deler av stien langs Søre Økteren. I påsken kjøpte Hytteforeningen inn bord til bortimot 100 meter stilengde som vi skal legge ut. Var så heldige at Martin Skriudalen og broder Erik Haug kjørte de nesten på plass med scooter. Med litt hjelp så er dette greit å legge ut. Møtes ved Brua kl. 10.00. Fint om noen tar med batteridrill. Jan-Aksel ordner med sag og nødvendige skruer. Har du anledning, så gi gjerne tilbakemelding på FB (eller annen måte) , så får vi en oversikt over hvor mange som kan hjelpe til.