Meny Lukk

Generalforsamling – Øystein Sørbø fortsetter som leder

Generalforsamlingen i Hytteforeningen ble avholdt 8.11.2023. Leder Øystein Sørbø fortsetter som leder da han forrige år ble gjenvalgt for 2 år. Øystein har sittet som leder siden foreningen ble etablert i 2008, og har gjennom disse 15 årene gjort en strålende jobb. For sitt utrettelige arbeid ble han overrakt blomster og rosende ord.
Ja, foreningen ble etablert 8.11.2008, på samme dato som årets generalforsamling ble avholdt – så jubileet ble feiret med litt marsipankake.
Tre styremedlemmer takket for seg i styret. Kaia Gunby Berger har vært kasserer siden 2017, og overlater nå regnskapet til Tomm Knudsen.
Torgrim Redalen har sittet som sekretær siden 2011, og har vært med i Veikomiteen siden stiftelsen i 2008. Ola Asp overtar jobben etter Torgrim som sekretær.
Hans Roar Bakken har vært med i styret siden 2008, de første fem årene som leder av løypekomiteen. Deretter varamedlem til styret med web-ansvar for hjemmeside og Facebook. Han fortsetter i løypekomiteen mens Beate Martens er ny varamedlem med web-ansvar.
Roar Andersen har vært revisor siden 2008, og takket for seg. Ny revisor er Lene Burud.

Det er 47 hytter i «nedslagsområdet» til Hytteforeningen. Av disse er 34 som har betalt kontingent til foreningen i 2023. På generalforsamlingen møtte 17 representanter fra 12 hytter. Det er et uttrykt ønske at flere (les alle) hytter blir medlemmer og betaler kontingenten på kr 500,- til foreningen. Alle nyter godt av det arbeid som foreningen gjør, og bør i det minste støtte arbeidet med å betale en liten årlig kontingent!
Det er også ønskelig at det møter fra flere hytter på generalforsamlingen. Det nye styret vil undersøke litt nærmere om hvordan – og hvor og når – generalforsamlingen avholdes for å øke deltakelsen.
Det var innkommet to forslag til generalforsamlingen; etablere barneskiløype på Trollmyra hele vinteren (både for barn, mindre erfarne og foreldre). Det andre gjaldt brannforebyggende tiltak som feiing – eller mangel på feiing – og rutiner for kommunens fakturering i denne sammenheng. Generalforsamlingen sluttet seg til sakene, og som styret vil jobbe videre med. For øvrig ble fremlagte planer og budsjett vedtatt.