Meny Lukk

ØYSTEIN SØRBØ GJENVALGT SOM LEDER

Bjørn Sveiven fikk overrakt vel fortjente blomster for sine år som leder av veikomiteen. Øystein tok gjenvalg for to nye år som leder.

Årets generalforsamling i Hytteforeningen ble avholdt 9. november. I underkant av 20 medlemmer møtte frem. Strømforeningen ble oppløst i fjor, og denne er nå slettet i Brønnøysundregistrene, så nå er det ikke lenger noen særskilt strømforening.
Øystein Sørbø var en pådriver for strøm til området, slik som han var for å opprette hytteforeningen høsten 2008. Øystein har vært en drivende leder siden foreningen ble opprettet, og det var ingen motkandidat til gjenvalg av ham som leder for 2 nye år!
Kun tre valg sto på sakslista, de øvrige ble valgt for to år på forrige generalforsamling. Jan-Aksel Svea ble gjenvalgt som leder av løypekomiteen. Bjørn Sveiven har vært leder av veikomiteen de siste 4 årene. Bjørn lot yngre krefter slippe til, og ny leder av veikomiteen er Ellef Rustan.
Det har vært en bra år for Hytteforeningen; påskeskirenn ble heldigvis gjennomført med god oppslutning. God oppslutning har det også vært på dugnader. Klopping over myrområder mot Kupanatten har blitt vel mottatt, og på høsten var det igjen dugnad med rydding langs veiene.
Det er mye av de samme vedlikeholdsoppgavene som går igjen fra år til år. Til neste år er det dessuten budsjettert med midler til å utbedre skiløypetraseen mellom Steinsetkrysset (opp til setra) og nedkjøring til Totton. Videre noe midler til grusing av møteplasser på Steinsetvegen langs Økta.
35 hytteeiere har betalt medlemskontingent for 2022. Det er fortsatt noen «ledige» plasser.

I underkant av 20 hyttemedlemmer møtte på årets generalforsamling.