Meny Lukk

NY BRØYTEORDNING

For å effektivisere brøytingen har styret bestemt ta i bruk et datasystem der hytteeiere og hyttebrukere melder ankomst til hytta slik at brøyter vet når og hvilke hytter det skal brøytes for. Dette systemet heter Hyttetjenester.

Hyttetjenester er et system utviklet av Netsense Software Services AS som forenkler administreringen av brøytetjenester for brøytefirmaer.
Hytteeierne registreres i systemet og får tildelt en brukerprofil som de bruker for å melde ankomst til hytta.

Når Hytteeierne er registrert i systemet får de tilsendt en SMS med innloggingsinformasjon og passord.

Hytteeierne logger seg inn via websiden www.hytteankomst.no eller via mobilappen for å melde ankomst til hytta.

For mer informasjon om hyttetjenester gå til https://hyttetjenester.net

Oppsummert:

  • Alle hyttene er registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne.
  • Hytteeierne får hver sin brukerkonto.
  • Hytteeierne melder dato for ankomst og avreise til hytta gjennom nettsiden www.hytteankomst.no eller mobilappen Hyttetjenester.
  • Hytteeieren får en SMS når brøytejobben er utført. I tillegg får brøytere et elektronisk kart som de kan bruke i traktoren sin med oversikt over alle hyttene det skal brøytes.

Med vennlig hilsen
Styret i Steinset Økteren Hytteforening