Meny Lukk

Generalforsamling 10.11.2021

Det innkalles herved til generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening
Onsdag 10. november 2021 Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen
Besøksadresse: Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen (samme bygning som Ormåsen skole).


Årsberetningen kan du laste ned her..

Dagsorden:

 1. Orientering fra Nore og Uvdal Hytteforbund
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
 6. Revidert regnskap
 7. Innkomne forslag og saker
 8. Planer og prioriteringer for neste år
 9. Budsjett
 10. Valg
  Ordinær generalforsamling avsluttes.

  Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:
  Dagsorden:
 11. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
 12. Valg av møteleder og sekretær
 13. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 14. Styrets årsberetning
 15. Revidert regnskap
 16. Innkomne forslag og saker
 17. Budsjett
 18. Valg
  Ordinært årsmøte avsluttes.
  Krokstadelva, 27.10.2021