Meny Lukk

Årsmøte Borgegrend Løypelag

Knut Borge, dyktig styreleder siden 2017

Lørdag 5. juni avvikles årsmøte i Borgegrend Løypelag. Årsmøte avholdes i jaktlavvoen i Borgegrend. Løypelaget kan se tilbake på en bra sesong, og vi som er glade i å gå på ski må bare takke for den innsatsen som legges ned fra Løypelagets side.
Skiløyper i fjellet kan på mange måter være utfordrende å holde vedlike, og spesielt når all løypekjøring må baseres på snøscootere. En av disse utfordrende løypene er fra Nordre Økteren og opp til Reinsjøen, den har ofte blåst igjen når løypekjørerne er nede igjen på vannet! Til årsmøtet har derfor Steinset Økteren fremmet følgende forslag:
«Styret i Steinset Økteren Hytteforening foreslår at dagens løypetrase fra Nordre Økteren til Reinsjøen avvikles og erstattes med oppkjøring av løype Nordre Økteren til nordenden av Fjelløkteren (3,8 km), se kartutsnitt under. Dette vil være et godt alternativ både for å gå en annen løype enn til Fagerfet og også et godt alternativ for å komme inn på løypenettet (Hallingløypa) som går til Reinsjøen og Hallingnatten samt også mulighet til å kjøre ned til Flatvollen, videre om Haglebu og opp igjen via Sloko/Kråkeskar. Nedkjøringen til Fagerfet kan også være krevende, spesielt når det er hardt føre.Dette er en trase som i perioder har blitt kjørt opp av Eggedal Turlag men med en fast oppkjøring ville dette blitt et godt supplement til dagens løypenett.Det er også slik at dagens løype over Nordre Økteren og til Reinsjøen er veldig værutsatt og har krevende nedkjøringer som gjør den vanskelig tilgjengelig for flere av brukerne.»

Knut Borge trekker seg som leder av Løypelaget. Han har sittet som leder siden 9. juni 2017, og har gjort en meget god jobb som det står stor respekt av. Vi som brukere av løypenettet takker både han og øvrig styre samt løypekjørere for en flott jobb. Nytt styre er foreslått slik:
Valgkomiteen fremmer følgende forslag til valg på årsmøtet:• Janne Bekkeseth Leder (1.år)• Eldar Bekkeseth Nestleder (2.år)• Ole Konrad Haug Kasserer (2.år)• Jan-Aksel Svea Sekretær (1.år)• Helge Thorsby Styremedlem (1.år)• Bjørn Bergerud Varamedlem (2.år)• Øystein Sørbø Revisor (1.år)

Saksliste årsmøte 5.6.2021

Årsberetning 2020-2021

Fra fjorårets årsmøte – grill og litt til avsluttet møtet
Traseen til Fjelløkteren som ønskes at blir permanent oppkjørt.