Meny Lukk

Generalforsamling 11. nov 2020

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening
Onsdag 11. november 2020 Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen, Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen

(Klikk over så få du opp kart)
Innkalling med beretning er sendt i e-post til alle medlemmer.
Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
  5. Revidert regnskap
  6. Innkomne forslag og saker
  7. Planer og prioriteringer for neste år
  8. Budsjett
  9. Valg

Årsberetning finner du her…