Meny Lukk

NY SKITRASE NED MOT SKJØNNEGRAMMIN

(Klikk på bildet over så få du hele)
Det har lenge vært ønske å gjøre om litt på skitraseen i den siste bakken ned mot Skjønnegrammin. En krapp sving nederst etter myrene, og litt plundrete noen ganger i selve bakken for en del skiløpere. I tillegg har løypekjørerne hatt problemer på toppen av bakken på grunn av ei litt for smal kløft med bred spormaskin.
Første dugnadsøkt på ny trase lørdag 3. oktober. Dugnadsgjengen var «komplett» med to motorsager og dertilhørende betjening. Været var av det slaget at det burde jobbes hele tiden, så da det led et stykke ut på ettermiddagen var vel kanskje 80% av traseen ryddet for trær. Rundt halvparten av dette var også ryddet i hauger på siden av traseen.
Tror dette ble en veldig bra trase, forholdsvis slak og bred – uten krappe svinger – så her blir det bare å stå på! Se kartutsnitt, ny trase tegnet inn med stiplet linje. Traseen hogd ut til skrentene/stupene på høyre side nederst mot myra. For det meste bjørk, men noen mindre graner – og ei stor gran måtte ned.
Lørdag 10. oktober ny dugnad, og ferdigstillelse av traseen.