Meny Lukk

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE

Det innkalles herved til generalforsamling i Steinset-Økteren Hytteforening

Dato: Onsdag 11. november 2020 kl. 1900
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen, Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen

Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening følger like etter generalforsamlingen i Steinset- Økteren Hytteforening.
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen, dvs. innen onsdag 28. oktober 2020.
Forslag sendes til
Leder Øystein Sørbø Dovregubben 42, 3055 Krokstadelva. Mail oystein.sorbo@outlook.com, eller
Torgrim Redalen, Stertebakke 24, 3612 Kongsberg, mail torgrim.redalen@outlook.com

Senest 1 – en uke før Generalforsamlingen vil styret sende ut dagsorden, vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag.

NB: Pga. korona-situasjonen vil styret måtte begrense deltakelsen til totalt 20 personer. Dette krever forhåndspåmelding med navn (sendes sekretær, se adresse over). Deltakelsen kan bli regulert med 1 deltaker fra hver hytte, bortsett fra der hytteeiere har flere roller i styret eller arrangement.
Det serveres kaffe, kaker og frukt på møte. Vi ønsker velkommen til Ormåsen.

Kongsberg 2. oktober 2020.
Mvh
For Steinset-Økteren Hytteforening og Steinset-Økteren Strømforening,
Øystein Sørbø, leder – Torgrim Redalen, sekretær