Meny Lukk

AJOURFØRTE VEIADRESSER STEINSETLIE – OG NOEN STEINSETVEGEN

Denne saken ble behandlet på styremøte i Hytteforeningen 11. jan, og tilbakemelding sendt til kommunen innen fristen 20. jan. Jeg fikk i oppdrag av styret å gi tilbakemelding.
Det forslaget som først ble sendt ut var basert at veien Steinsetlie var en gjennomgående vei, og med start nedenfor hytta til Gunnar Kirkevollen. Nummerering skal ha som utgangspunkt «starten» på veien. For det første er ikke dette en gjennomgående kjørbar vei, og for det andre er starten på veien ved bommen i bakken på det vi kaller «Trollstien». Følgelig må nummereringen starte her, det er det eneste logiske, og følgelig er det hytta til Jonas Sandgren ved bommen som kommer først i nummereringen. Henrik Ræder med Steinsetlie 109 er den som kommer sist i nummereringen på denne veien. For at Ræder skal komme til hytta si må han faktisk kjøre hele «Trollstien» via bommen ved Sandgren.
Hytter med adkomst via oppkjørselen ved Kirkevollen har kommunen da valgt å tildele nummer i forhold til avkjøring fra Steinsetvegen. Ræder står oppført med to matrikkelpunkter i tillegg til 149/4/8, disse har kommunen valgt å tildele etter Steinsetvegen fordi det ikke er klart hvilken adkomst det i fremtiden blir til disse. Dette kan endres i følge kommunen.
Prinsippet for nummerering er videre at «hovedveien Steinsetlie» går fra starten nedenfor Sandgren og frem mot bommen like NØ for hytta til Ræder (Steinsetlie 109). Alle hytter på venstre siden av veien har fått tildelt partall i h.t. matrikkelloven, og alle hytter på høyre side og/eller stikkveier på høyre side får oddetall. 
Slik det ajourførte utkast datert 24.1.2017 nå foreligger blir det logisk både for nødetater og andre å kjøre riktig og finne frem.
Jeg har underhånden hatt anledning til å se på forslaget og kommet med mindre justeringer før det ble sendt ut.

Vedlagt kopi av skriv som ble sendt Nore og Uvdal kommune den 19.1.2017.
Dette er kartet vi sendte tilbake sammen med skrivet.

… MER OM VEIADRESSER OG INFORMASJON
Revidert utkast ble sendt fra kommunen 24.1.2017.
Det er flere som ikke har mottatt revidert utkast:
Jeg har sjekket videre på tilsendt oversikt og kart vedr forslag til veiadresser Steinsetlie. Har ikke komplett oversikt når det gjelder Steinsetvegen, men prinsippet er nok det samme:
1) De som ikke har fått tilsendt brev fra kommunen er ikke registrert med skjøte som tomtefester, dvs det er ikke avholdt delingsforretning med grunneier, eller skjøte ikke er tinglyst. Etter gjennomgang av den oversikten som er mottatt gjelder nok dette 7-8 tomter med tilknytning til Steinsetlie. For alle disse er det kunn grunneier som står oppført.
2) Ser en på mottatt oversikt over adresser så hentes følgende fra matrikkeladresse: gnr/bnr/fnr/unr. De som er registrert i Kartverket med eget matrikkelnummer skrives dette f.eks.: 149/4/14, der hvor det er skrevet 149/4-14 så finner i alle fall ikke jeg dette som eget matrikkelnummer hos Kartverket.

Jeg skal forsøke å avklare videre med saksbehandler i kommunen rundt dette, og kommer tilbake.