Meny Lukk

Kaia Gunby Berger inn i styret i Hytteforeningen

Generalforsamling i Hytteforeningen ble avholdt på Kongsberg 28.10.2015. Kaia Gunby Berger ble valgt til ny kasserer etter Lene Burud. Ellers var det gjenvalg over hele linja, bortsett fra Lene da, som erstatter Anne Lise Gunnarsrud i valgkomiteen.

Foruten foredrag om Numedal ved Even Tråen, var det mest aktuelle saken forslaget fra Roar Andersen i forbindelse med evt endringer i årlig festeavgift som følge av endringer i tomtefesteloven. I sitt forslag skriver Roar Andersen: ”En sak som er aktuell i år er jo at mange av de gamle hyttene har kontrakter som er gått ut. Grunneier har ventet på den nye tomtefeste loven. Den er nå klar og det springene punktet er råtomt-verdi. Det er mange ting som har økt tomte verdien på Steinset som hytteforeningen stått bak. ( -brøyting – strøm -fibernett-løyper -merking av stier – rydding i terrenget -rep av bruer). Alt dette utgjør en verdi som grunneier ikke er med på og skal selvfølge ikke kunne ha med i sitt regnestykke når det er snakk om råtomt verdi. Jeg foreslår at det lages en liten gruppe som arbeider frem en mal for dette.”
Generalforsamlingen var enig i forslaget, og det ble oppnevnt ei gruppe bestående av Roar Andersen, Svenn-Erik Hagen og Torgrim Redalen til å se nærmere på dette.

Det møtte 23 festere på generalforsamlingen. Lågdalsmuseet på Kongsberg var et veldig greit sted.