Meny Lukk

Generalforsamling lørdag 4. oktober 2014 – saksliste

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Lørdag 4. oktober 2014 Kl. 13.00
Sted: Rødberg Hotell

Dagsorden:
1. Kommunens arbeider med stier og løyper v/Terje Halland Næringskonsulent Nore og Uvdal kommune
2. Registrering av fremmøtte
3. Valg av møteleder og sekretær
4. Styrets årsberetning
5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
6. Revidert regnskap
7. Innkomne forslag og saker
8. Planer og prioriteringer for neste år
9. Budsjett
10. Valg
10. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Ordinær generalforsamling avsluttes.

Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:

Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Styrets årsberetning
4. Revidert regnskap
5. Innkomne forslag og saker
6. Budsjett
7. Valg
8. Valg av to personer til å underskrive protokollen
Ordinært årsmøte avsluttes.

Rødberg, 26.09.2014

Beretning 2014 Steinset Økteren Hytteforening

Beretning 2014 Steinset Økteren Strømforening