Meny Lukk

Kart med stier

Skilt-Styggegramsfjellet_IMGL0032.giHytteforeningen/løypekomiteen har ryddet og merket en del stier i nærområdet. Det er leder i løypekomiteen, Jan Aksel Svea som har stått for dette. Stier som er merket har mørke gule merker etter «Rustan-modellen». Det er også satt opp skilter ved mange vei/stikryss, som henviser til aktuelle steder.
Nå har vi også ajourført kart hvor stier er tegnet inn. Det er laget to kart, et i målestokk 1:15.000 (liggende A4-format), og et i målestokk 1:25.000 (stående A4-format).
Begge kartene er lagret i PDF-format, og kan lastes ned fra hjemmesiden her:

Kart i målestokk 1:15.000:
http://steinset-okteren.no/wp-content/uploads/Steinset_per-26072014-stier-15_000.pdf

Kart i målestokk 1:25.000:
http://steinset-okteren.no/wp-content/uploads/Steinset_per-26072014-stier-25_000.pdf

Kartet i 1:15.000 dekker det mest aktuelle området for mange, Kupanatten-Skjerøkteren i øst, store Bjorsøren i vest, Vogninn-Bruhaugen i sør, og Skjønnegrammin-Øktersætri i nord.
Kartet i 1:25.000 dekker opp til Styggegramsfjellet i nord, og Stornatten i sør-øst.

Begge kartene kan også fås (gratis selvsagt) ved å stikke innom hytta til Bakken på toppen i Trollstien (når vi er på hytta). Legger også ut noen kart i plast foran hyttedøra når vi ikke er til stede.

LITT OM KARTENE
«Bakgrunnskartet» er standard topografisk kart. Hadde store forventninger til nyeste utgave av dette kartet som jeg kjøpte for å bruke til GPS’en. Det forrige kartet var fra 2001. Det «nye» kartet er datert 2013. Men, du verden – hvor dårlig er det mulig å utgi et «oppdatert» kart: ikke noe som helst av det som har skjedd på Steinset de siste 10-15 årene er tatt med, ingen nyere hytter, ingen nyere veier, det samme på Fjellsethaugen; ingen hytter er tatt med, heller ikke veien opp til Fjellsethaugen.
Men, utedassen på Villa, som ligger som en råtten plankehaug er tatt med, det samme er ruinene etter gammelt fjøs nedenfor Villa – det er vel en generasjon eller to siden det var noen bygning her…
Stisystemet på bakgrunnkartet var delvis av samme standard som nevnt over.

Det som er gjort er at jeg har «vasket» bort det meste av stiene som var på bakrgunnskartet (pluss utedassen, fjøset m.m.). Så har jeg brukt dette som bakgrunnskart i tegneprogram (OCAD) for orienteringskart. Veier og hytter i Steinsetområdet og Fjellsethaugen har jeg importert fra annet digitalt kartmateriale, mens alt av stier jeg har korrigert og lagt inn er hentet fra egne turer med GPS-tracking – og disse skal være korrekte med 2-3 meters feilmargin..

Jeg har ikke laget noen særskilt tegnforklaring, men stiene som er lagt inn har tre hovedkategorier:
Stor, tydelig sti: ——- (uthevet)
«Normal» sti: ——-
Utydelig sti, gamelt stitråkk: —  —  —

Det er ikke spesielt avmerket hvilke stier som er merket med gult. Alt av stier er ikke med ennå, flere kommer etterhvert.

VIDERE PLANER
Disse kartene er foreløpige utgaver. Det kommer bedre kart senere. Gjennom Geovekstprosjekt er det også over store deler av Nore og Uvdal kommune utarbeidet detaljerte kurvebilder (faktisk helt ned til 1 meter) basert på laserscanning. Men kommunen har ikke vært villig til å bidra med noe kartgrunnlag, selv om det foreligger sentrale avtaler om dette. Kartgrunnlag må derfor skaffes til veie på annen måte (delvis gjort), og så gjenstår masse markarbeid (synfaring) og tegning (digitalisering) for at det skal bli brukbare kart. Så får vi se om det blir noe bedre neste sommer.

Men så langt, god tur – bruk kart og stier.