Meny Lukk

Grusing av veiene

Mange har opplevd hoppetitten på vei fra og til hytta på Steinset, det gjelder enten man kommer fra Eggedalssida eller Nore. Styret har tatt dette opp med de ansvarlige for forbindelsesveien mellom Eggedal/Slokobrua og Nore/Borgemarka.
I mai sendte Hytteforeningen et likelydende brev til ordførerne i både Sigdal samt Nore og Uvdal kommune.

Styret har mottatt svar fra ordfører Kari Kolbræk Ask i Sigdal. I svarbrevet redegjør hun for at det er en privat vei, med et eget styre. Styret består av grunneiere, samt styrerepresentanter fra kommunene.

Styrerepresentantene er smertelig klar over at veistandarden til tider er kritikkverdig. Det er ikke viljen til vedlikehold som er utfordringen, men økonomien. Styret har for året vedtatt å bruke inntil kr 200.000,- på veivedlikehold inneværende år.
Ordføreren påpeker videre at samtlige bompengeinntekter uavkortet går til drift og vedlikehold av veien.

Svarbrevet fra ordføreren kan du lese her.

Joda, og nå kan vi endelig gi litt skryt av veivedlikeholdet. I slutten av juli ble det kjørt på mange lass med grus. Etterpå ble veien slåddet, og ble veldig bra. Håper at dette vil vedvare, og at ikke masse regn ødelegger dette ved første anledning!

I slutten av juli ble det kjørt på mange lass med grus på "Eggedalsveien", og veien ble veldig bra.
I slutten av juli ble det kjørt på mange lass med grus på «Eggedalsveien», og veien ble veldig bra.