Meny Lukk

Lørdag 29. september – Generalforsamling

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Vel og Steinset Økteren Andelslag

Dato: Lørdag 29. september 2012 Kl. 13.00

Sted: Rødberg Hotell

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen, dvs. innen lørdag 15. september 2012.
Senest 1 – en uke før generalforsamlingen, vil styret sende ut dagsorden vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag.

Det informeres om at Steinset Økteren Vel Generalforsamling vil gå direkte over til generalforsamling i Steinset Økteren Andelslag.

Vi ønsker alle velkommen til Rødberg Hotell!

Steinset Økteren Vel
Styret