Meny Lukk

Grusing av Trollstien

Det er nå lagt på 5 lass med grus i Trollstien. Grusen ble levert av
Dozerdrift fra Rødberg. «Brattbakkene» er prioritert med grus hittil.
Det vil også bli kjørt med slodd på veien for å jevne ut grusen
etter hvert.
(For ordens skyld: Kostnadene ved grusing i Trollstien betales
med en vedlikeholdsavgift av hytteeierne som benytter Trollstien).
Hilsen fra veikomiteen.