Møte i kommunen utsatt

Det planlagte møte i kommunen 22. august hvor det var forventet at klagen vedr gapahuk og kanonaust skulle behandles ble avlyst. Nytt møte er berammet til 19. september. Videre grunnarbeider må avventes til etter dette.
Dette til informasjon.