Grunnarbeider på gapahuk og kanonaust

Etter at området ble ryddet og merket hvor gapahuk og kanonaust skulle stå begynte Håkon Lian å grave mandag 1. juli. Etter at grensene var gått opp og avmerket, lovet nabogrunneier å trekke klagen. Det er ikke i orden ennå, og grunneieren tok kontakt med Håkon og sa at vi ikke hadde de godkjenningene som skulle til og han måtte avslutte arbeidet.
Uten at klagen trekkes må den opp til utvalgsbehandling i kommunen, og første aktuelle møte er berammet til 22. august.