Meny Lukk

Innkalling Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

 

 

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Dato:Onsdag 7. november 2018 Kl. 18.30
Sted: Klubbhus Eiker o-lag, Ormåsen.
Besøksadresse: Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen (samme bygning som Ormåsen skole).

Dagsorden:
1. Haglebu, det glemte fjellet – film
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
6. Revidert regnskap
7. Innkomne forslag og saker
8. Planer og prioriteringer for neste år
9. Budsjett
10. Valg
Ordinær generalforsamling avsluttes.

Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:

Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Budsjett
8. Valg
Ordinært årsmøte avsluttes.

Krokstadelva, 31.10.2018
Øystein Sørbø, leder

Dokumenter kan du laste ned her:

Dagsorden

Årsberetning Steinset Økteren Hytteforening

Årsberetning Steinset Økteren Strømforening