Meny Lukk

Generalforsamling 2.11.2016 – saksdokumenter

SAKSLISTE GENERALFORSAMLING STEINSET ØKTEREN HYTTEFORENING
Onsdag 2. november 2016 Kl. 18.00
Sted: Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen

Dagsorden:
1. Valg av møteleder og sekretær
2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Planer og prioriteringer for neste år
8. Budsjett
9. Valg
Ordinær generalforsamling avsluttes.
Fortsetter med generalforsamling i Steinset Økteren Strømforening

Sakspapirer finner du her:

Dagsorden

Årsmelding

Her finner du Kongsberg Vandrerhjem