Meny Lukk

Innkalling generalforsamling onsdag 28. oktober 2015

Det innkalles herved til
Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening og
Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening

Onsdag 28. oktober 2015 kl. 18.00 på Kongsberg
Sted: Lågdalsmuseet, Glitre cafe.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen, dvs. innen onsdag 14. oktober 2015.
Forslag sendes til:
Leder Øystein Sørbø Dovregubben 42, 3055 Krokstadelva. Mail: oystein.sorbo@norli.no
eller sekr. Torgrim Redalen, Stertebakke 24, 3612 Kongsberg, mail: torgrim.redalen@ebnett.no

Senest 1 – en uke før Generalforsamlingen, vil styret sende ut dagsorden, vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag.

Hytteforeningen ønsker at flest skal få mulig til å delta på Generalforsamlingene. Derfor legger vi årets møter til Kongsberg, slik at flere får kortere reisetid.

Vi håper at dere sammen med oss i styret vil være med for å utvide vår kulturelle kunnskap om Numedal ved at dalens kulturpersonlighet, Even Tråen holder et foredrag om Numedal, og kanskje en feleslått følger med.  Han vil innlede møte.

Det informeres om at Steinset Økteren Hytteforening Generalforsamling vil gå direkte over til Årsmøte i Steinset Økteren Strømforeningen.

Det serveres kaffe, kaker og frukt på møte. Vi ønsker alle velkommen til Lågdalsmuseet, Kongsberg.

Kongsberg 14. september 2015.
Mvh
for Steinset Økteren Hytteforening og Steinset Økteren Strømforeningen
Torgrim Redalen
Sekretær

Her finner du Lågdalsmuseet: