Meny Lukk

VEIVEDLIKEHOLD – GRUSING AV TROLLSTIEN

Hvert år betaler hytteeiere i Trollstien inn noen ekstra kroner til vedlikehold av veien. Det blir til bl.a. grusing av deler av veien hvert år. Jan Rognerud, leder i veikomiteen forteller at i år var det rundt kr 20.000 til disposisjon, og veien bort til krysset ved Rustan samt bort til Grønvold var prioritert. Sånn rundt beregnet holder beløpet til grusing mellom 300-350 meter.
Vel, strekningen bort til Grønvold gikk greit, men mot Rustan gikk det bare 50% greit. Grunnarbeidet på deler av veien her er så dårlig at grusbilen ødelegger veien i stedet, den sank nærmere 20 cm.
Da ble det noe grus/pukk «til overs», og det ble planlagt å gruse deler av stikkveien ned mot Sveiven. Men, her gikk det også som veien mot Rustan; grunnarbeidet på deler av veien er for dårlig til at veivedlikeholdet kan uføres av lastebil med grus/pukk…
Det hvor det ble gruset ser det bra ut. Plan videre er at veien skal slåddes for å jevne ut.

M1-grusing-IMGL4494 M2-grusing-IMGL4490 M3-grusing-IMGL4487 M4-grusing-IMGL4511 M5-grusing-600-px-IMGL4505