Meny Lukk

Steinsetvegen – høring navneforslag

Nore og Uvdal kommune arbeider med å tildele offisielle adresser rundt om i kommunen, som også vil gjelde bygninger til fritidsformål – hytter. Som en del av dette må alle veier tildeles navn. Fastsetting av navn på veier skjer etappevis. I midten av oktober ble sendt ut forslag på navnsetting av veier  «For området fra Rollag grense til og med Gvammen, samt Juvsgrend og Gvålsfeltet».
Høringsfristen er satt til 15. des. 2014.

Styret i Steinset-Økteren Hytteforening behandlet navneforslagene i styremøte 25. nov 2014, og har sendt inn kommentarer, jfr. vedlagte brev om høring vegnavn:

En av utfordringene kommunen står overfor i forbindelse med navneforslag ved etappevis tildeling er selvfølgelig at en ikke ser hele kommunen under ett, og da vil det kunne oppstå dobbeltnavn. Det er tilfelle med «Steinsetvegen». Steinset sæter finnes både i Wetterhusgrend og i vårt hytteområde. Ved Steinset sæter i Wetterhusgrend er det også et hyttefelt, og det er veien opp til dette feltet som er foreslått med navn «Steinsetvegen». Denne veien er en stikkvei fra veien inn til Øktedalssætran, og vel i underkant av 1 km. Planene for hyttefeltet her ble vedtatt i 1988, og omfattet den gang 38 hytter, men er senere under revisjon og antallet redusert slik vi forstår det. I dag er det rundt 10 hytter på feltet. farene

Planene for hyttefeltet på «vårt» Steinset ble vedtatt i Nore og Uvdal kommune 16.8.1967 under betegnelsen «Steinset seter». Det var faren til Guri – Lars Sørlie – som utarbeidet dette som en disposisjonsplan, og det var den første private plan i kommunen som ble vedtatt etter ny plan- og bygningslov som ble vedtatt i 1966. Tidligere var det bare kommunale planer.
Vår Steinsetveg kom som følge av planen, og denne veien har eksistert i over 40 år. Lengden på veien, fra krysset Eggedalsveien og til den innerste parkeringen er på ca 3,5 km.

Det er Hytteforeningens ønske at «Steinsetvegen» fortsatt blir navnet på «vår vei».

Nærmere om navneforslagene finnes på kommunens hjemmeside her:

Her er veinavnene som er foreslått: