Meny Lukk

Mange vil ha vann

Svenn Erik Hagen tok initiativet til en samordning av de som ønsket å bore etter vann, og Bråten Brønnboring er nå i ferd med å bore etter vann til 7 hytter. Første hull på 100 meters dybde ble gjort sist fredag 20. juni. I underkant av 4 timer tok dette. De borer ca 30 meter i timen, så det går unna.
Da første jobb var gjort, på nabohytta til Torgrim Redalen, var meningen at de skulle ned med bormaskin igjen for å bore til hytter langsmed veien inn til Øk…teroset. Men så var det det da at Torgrim også skulle ha boring – det skulle de ta senere ved å kjøre bormaskin opp Trollstien og bort til Torgrim.
Bormaskin er ikke akkurat noen liten maskin, og opp til Torgrim var det bratt og skrått, men ganske kort…
Så her måtte det prøves. For oss som stod og så på var det litt vel mye på kanten – i bokstavelig forstand – men det gikk bra. Og når dette skrives er det også boret etter vann hos Torgrim Redalen, og de gjenstående skjer nok i løpet av denne uka.