Meny Lukk

Innkalling til generalforsamling lørdag 5. oktober 2013

Klubbe[1]Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening og Steinset Økteren Strømforeningen

Lørdag 5. oktober 2013 Kl. 13.00
Sted: Rødberg Hotell

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før Generalforsamlingen, dvs. innen lørdag 21. september 2012. Sendes til Torgrim Redalen, Stertebakke 24, 3612 Kongsberg

Senest 1 – en uke før Generalforsamlingen, vil styret sende ut dagsorden vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag.
Det informeres om at Steinset Økteren Hytteforening Generalforsamling vil gå direkte over til Generalforsamling i Steinset Økteren Strømforeningen.

Vi ønsker alle velkommen til Rødberg Hotell!

Kongsberg 28. august 2013.

Mvh
For Steinset Økteren Hytteforening,

Torgrim Redalen
Sekretær