Meny Lukk

Nye løypetraseer til vinteren!

Befaring trase langsmed østsiden av Søre Økteren. Her må det ryddes litt konstaterer fra venstre Halvor Haug, Leif Haug og Jan-Aksel Svea.

Joda, det er sant; Løypekomiteen har i 2-3 år fremmet flere forslag til nye eller justerte løypetraseer. Den kanskje viktigste og mest interessante er å få løypa på land på østsida av Søre Økteren, og tilsvarende fra Vassimellom og bort til «Eggedalsløypa». Dette ble behandlet på møte i Borgegrend løypelag i midten av juli måned – og med veldig positiv tilslutning. Siste lørdagen i juli ble traseen gått opp og midlertidig merket; Halvor og Leif Haug fra Løypelaget, og Jan-Aksel Svea og Hans R. Bakken fra løypekomiteen fant egentlig utgrolig greie traseer, faktisk bare 3-4 steder det har vært behov for litt rydding av kvister og trær, eller så går traseene for dette meste over myrområder. Fra Økteroset og inn til Vassimellom en strekning på ca 2,6 km, og videre til Eggedalsløypa med ca 1,4 km. Det er kun like før Vassimellom at løypa må ned på vannet vel 100 meter.
Langsmed Søre Økteren blir løypa litte grann småkupert, Den store fordelen er dog at en unngår overvann og utrygge forhold på isen, og vi er helt sikre på at dette blir en mye bedre og interessant trase.
Traseen fra Vassimellom og til Eggedalsløypa ble også kjørt opp sist vinter, men dårlige snøforhold over Skjerøkteren og til Fagerfet gjorde at denne strekningen ikke ble kjørt opp før sent på vinteren. Nå planlegger Løypelaget at de kan også kan kjøre denne strekningen med snøscooter (strekningen har blitt kjørt opp med stor maskin fra Eggedalssida fra vinterferien og utover) , og fra før av har de jo kjørt inn til Fagerfet fra den andre siden. Da får vi ei alldeles fin rundløypa på 11-12 km. Håper snøen kommer tidlig denne sesongen!
I slutten av august var løypekomiteen ute og satt opp ca 90 brøyte-/merkestikker på strekningen, slik at scooterkjørerne har noe å forholde seg til de første gangene de kjører. Stor var overraskelsen da alle de midlertidige røde/hvite merkebåndene var fjernet – alle sammen – de skulle tas ned når stikkene ble satt ut. Det er ikke grunneiere som fjernet merkebåndene, og heller ikke merker etter dyr som har spist dem opp – så det har vel vært en eller annen ihuga fanatiker som ikke likte disse merkebåndene i fjellheimen en 2-3 ukers tid..

Takk til grunneiere – familiene Berner – som har vært svært positive til justering av løypetraseene.

Noe andre justeringer er også på plass – de kommer vi tilbake til.