Meny Lukk

Veien Slokobrua – Borgegrend = et sorgens kapittel

Å betale 50 kr per tur, eller årskort på 600 kr for å kjøre på veien
Slokobrua til Borgegrend er rett og slett rått. Makan til dårlig
vedlikeholdt vei skal en lete lenger etter. Man burde faktisk ha
betalt for å kjøre denne veistrekningen!
Styret i Steinset-Økteren Vel har tidligere i år klaget på standarden,
eller total mangel på standard. Foreningen fikk til svar at det faktisk
skulle skje et vedlikehold i år for en kostnad beregnet til 100 000 kr –
beløp som er kommet inn i bompenger. Per 22. juli har det ikke
skjedd noe som kan betegnes som vedlikehold, og mange spør seg
om det i det hele tatt skjer noe?
En liten kavalkade av bilder beskriver mer enn ord hvordan veien er.
Kommunene Sigdal samt Nore og Uvdal kommune har etter det en
kjenner til ansvaret for veien.
Det er kjørt med skrape på deler av veien tidligere i år, men hva
hjelper det? Ser en nærmere etter har veien blitt skrapet så den
beholder vannet i veien! Flere steder 10 cm høye kanter ut mot
mulige grøfter gir ikke vannet andre muligheter enn å følge veien
et godt stykke, dra med seg grus og lage dype spor inntil det er en
åpning ut mot ei grøft. For en legmann synes det å være noe
grunnleggende galt; veien er bygget «flat», det skrapes ikke langt
nok ut mot evt grøfter slik at vannet kan renne direkte ut og/eller
grøfter mangler.
Tidligere sto det ei veiskrape ved en sidevei ved Endreskard. Denne
måtte vært en utrolig nyttig redskap og brukt på veien. Men neida,
en har informasjon om at eierne av skrapa tidligere ble nektet å høvle
veien på «riktig måte». Denne veiskrapa er nå solgt.
Strekningen fra Slokobrua til Slokosetra med gammel oljegrus er
verre enn værst. Dype hull hvor en kan få slått i stykker biler.
Fjern hele denne gamle dritten!
Hjelper det å bruke 100 000 kr på vedlikehold? Noe må det vel
hjelpe en liten stund, men uten tilfredsstillende grøfting og høvling
helt ut grøftene frykter en at det kan bli noe bortkastet arbeid.
Ordentlig grøfting og avrunding så vannet kan renne til siden er
første bud, deretter grusing.
Veldig fint om noe kunne skje før sommeren er over!