Meny Lukk

Kategori: Generelle nyheter

Masse vinter

Sist helg (6.- 8. januar) var det masse vinter på Steinset. Robin hadde brøytet fredag formiddag, men med masse snø og vind føyket det godt inn i veien mange steder. Men, en kom nå frem til hytta og regnet med å måtte måke litt for å komme inn. Antakelsen var ganske riktig, og litt mer enn det. Kan ikke huske at det har vært så mye snø foran inngangen og ellers rundt hytta. Men ganske så herlig å oppleve – vi kom inn.
På lørdagen var løypekjørere ut – fulgte de på skisporet.no som små vepser. Rundløypa om Skjønnegrammin – Elvestrand var kjørt, og da var det jo bare å få på seg skiene og prøve. Mye snø hadde kommet, så det var kjørt først med snøscooter og bak snøscooter med slådd. Bildet gir forhåpentligvis en antydning til hvordan løypa var – det er behov for å kjøre flere ganger med sikte på fastere underlag og sporsetting. Søndagen med null grader bidro nok sitt til at snøen sank noe sammen – vi får håpe med blir gode skiforhold utover.
Snøen dannet flotte formasjoner på en del hyttetak og andre tak..

ØYSTEIN SØRBØ GJENVALGT SOM LEDER

Bjørn Sveiven fikk overrakt vel fortjente blomster for sine år som leder av veikomiteen. Øystein tok gjenvalg for to nye år som leder.

Årets generalforsamling i Hytteforeningen ble avholdt 9. november. I underkant av 20 medlemmer møtte frem. Strømforeningen ble oppløst i fjor, og denne er nå slettet i Brønnøysundregistrene, så nå er det ikke lenger noen særskilt strømforening.
Øystein Sørbø var en pådriver for strøm til området, slik som han var for å opprette hytteforeningen høsten 2008. Øystein har vært en drivende leder siden foreningen ble opprettet, og det var ingen motkandidat til gjenvalg av ham som leder for 2 nye år!
Kun tre valg sto på sakslista, de øvrige ble valgt for to år på forrige generalforsamling. Jan-Aksel Svea ble gjenvalgt som leder av løypekomiteen. Bjørn Sveiven har vært leder av veikomiteen de siste 4 årene. Bjørn lot yngre krefter slippe til, og ny leder av veikomiteen er Ellef Rustan.
Det har vært en bra år for Hytteforeningen; påskeskirenn ble heldigvis gjennomført med god oppslutning. God oppslutning har det også vært på dugnader. Klopping over myrområder mot Kupanatten har blitt vel mottatt, og på høsten var det igjen dugnad med rydding langs veiene.
Det er mye av de samme vedlikeholdsoppgavene som går igjen fra år til år. Til neste år er det dessuten budsjettert med midler til å utbedre skiløypetraseen mellom Steinsetkrysset (opp til setra) og nedkjøring til Totton. Videre noe midler til grusing av møteplasser på Steinsetvegen langs Økta.
35 hytteeiere har betalt medlemskontingent for 2022. Det er fortsatt noen «ledige» plasser.

I underkant av 20 hyttemedlemmer møtte på årets generalforsamling.

Generalforsamling – innkalling og beretning

Det innkalles til generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Dato: Onsdag 9. november 2022 Kl. 18.30
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag, Bjørnefaret 9, Ormåsen (3320 Vestfossen)

DAGSORDEN
1. Valg av møteleder og sekretær
2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Planer og prioriteringer for neste år
8. Budsjett
9. Valg

Ordinær generalforsamling avsluttes.
Enkel bevertning (kake ++). Vi ønsker alle medlemmer velkommen.

Her kan du laste ned beretningen