Meny Lukk

Kategori: Generelle nyheter

NY BRØYTEORDNING

For å effektivisere brøytingen har styret bestemt ta i bruk et datasystem der hytteeiere og hyttebrukere melder ankomst til hytta slik at brøyter vet når og hvilke hytter det skal brøytes for. Dette systemet heter Hyttetjenester.

Hyttetjenester er et system utviklet av Netsense Software Services AS som forenkler administreringen av brøytetjenester for brøytefirmaer.
Hytteeierne registreres i systemet og får tildelt en brukerprofil som de bruker for å melde ankomst til hytta.

Når Hytteeierne er registrert i systemet får de tilsendt en SMS med innloggingsinformasjon og passord.

Hytteeierne logger seg inn via websiden www.hytteankomst.no eller via mobilappen for å melde ankomst til hytta.

For mer informasjon om hyttetjenester gå til https://hyttetjenester.net

Oppsummert:

 • Alle hyttene er registrert i systemet og koblet opp mot hytteeierne.
 • Hytteeierne får hver sin brukerkonto.
 • Hytteeierne melder dato for ankomst og avreise til hytta gjennom nettsiden www.hytteankomst.no eller mobilappen Hyttetjenester.
 • Hytteeieren får en SMS når brøytejobben er utført. I tillegg får brøytere et elektronisk kart som de kan bruke i traktoren sin med oversikt over alle hyttene det skal brøytes.

Med vennlig hilsen
Styret i Steinset Økteren Hytteforening

Generalforsamling 10.11.2021

Det innkalles herved til generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening
Onsdag 10. november 2021 Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen
Besøksadresse: Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen (samme bygning som Ormåsen skole).


Årsberetningen kan du laste ned her..

Dagsorden:

 1. Orientering fra Nore og Uvdal Hytteforbund
 2. Valg av møteleder og sekretær
 3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 4. Styrets årsberetning
 5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
 6. Revidert regnskap
 7. Innkomne forslag og saker
 8. Planer og prioriteringer for neste år
 9. Budsjett
 10. Valg
  Ordinær generalforsamling avsluttes.

  Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:
  Dagsorden:
 11. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
 12. Valg av møteleder og sekretær
 13. Valg av to personer til å underskrive protokollen
 14. Styrets årsberetning
 15. Revidert regnskap
 16. Innkomne forslag og saker
 17. Budsjett
 18. Valg
  Ordinært årsmøte avsluttes.
  Krokstadelva, 27.10.2021

20 CM SNØ? PLANLAGT GRUSING AV VEI UTSETTES.

Etter å ha mottatt «høstskrivet» fra grunneiere i september hadde jeg kontakt med spørsmål om det var noen planer om grusing av Steinsetvegen.
Joda, ganske kjapt kom tlf. fra Øivind om at han planla 10 lass etter at veien hadde satt seg litt til våren. En halvtimes tid senere ny telefon, hvor han da hadde vært i kontakt med transportør som anbefalte grusing nå i høst, da ville grusen/pukken sette seg bedre slik at det ble bedre å slodde til våren.
I morges (søn. 17- okt.) ny telefon fra Øivind om at grus/pukk er bestilt. Det bør brukes 0-20mm pukk, men dette er imidlertid leverandør tom for i øyeblikket.
Så meldes det kanskje 20 cm snø kommende uke (!) – og da må likevel grusingen utsettes til våren ….

Generalforsamling 10. november 2021

I år blir det igjen fysisk generalforsamling. Styret har fastsatt datoen til onsdag 10. november. Generalforsamlingen blir på klubbhuset til Eiker o-lag på Ormåsen i Øvre Eiker. Klubbhuset har adresse Bjørnfaret 9, Vestfossen, og er en egen seksjon i tilknytning til Ormåsen skole.
Offisiell innkalling og saksliste kommer. Sett gjerne av datoen. Veldig hyggelig om så mange som mulig fysisk er til stede.