Meny Lukk

Borgegrend Løypelag

Både kommunen og frivillige lag har i mange år arbeidet med merking, skilting og annen tilrettelegging av sti- og løypenettet innen kommunens grenser. I Nore og Uvdal vil du derfor i dag finne et stort og variert sti- og løypenett som gir deg svært gode muligheter for flotte friluftsopplevelser både sommer som vinter. Kommunen er delt inn i 7 løypeområder, hvert med sitt lokale løypeutvalg. Det er disse utvalgene som er ansvarlige for at de lokale stiene og løypene ryddes, at merking vedlikeholdes og at de aktuelle skiløypene er oppkjørte vinterstid etter en nærmere bestemt tidsplan. Til dette arbeidet yter kommunen hvert år økonomiske midler over sitt budsjett, og det er den kommunale løypenemnda som fordeler disse tilskuddene.
I kommunen er det følgende løypelag:
Borgemarka Dagalifjellet Imingfjell Jønndalen Rødberg Tunhovd Åsbøseterdalen Øygardsgrend

Løypelaget for Borgemarka har navnet Borgegrend Løypelag.

Borgegrend Løypelag har ansvaret for oppkjøring av skiløyper i Borgemarka og omkringliggende områder (innenfor Nore og Uvdal kommune). Løypenettet omfatter rundt 100 km, som kjøres opp med snøscootere med spormaskiner etter.