Meny Lukk

«BORTEPÅSKEN» AVLYST

Kjære hyttevenner!
«BORTEPÅSKEN» AVLYST
Vi må bare beklage den situasjonen vi nå er havnet i med Korona smitte og omfattende tiltak iverksatt av myndighetene. Styret støtter selvfølgelig opp om tiltakene knyttet til bruk av hytta. Alle er oppfordret til ikke å oppholde seg på hytta og dette medfører at vi må «avlyse» påsken på hytta i år. Det blir ikke kjørt opp skiløyper og heller ikke noe påskeskirenn, men vi kommer sterkt tilbake neste påske ☺ God påske til alle, gjør som statsministeren sier, spill, spill, lat som du er på hytta, men bli hjemme.

STOPP I BRØYTINGEN VIDEREFØRES
Styret i Steinset Økteren Hytteforening har besluttet å videreføre stopp i brøytingen til hytteområdet (fra Eggedalsveien) for resten av sesongen. Dette som en følge av vedtak fra de sentrale myndigheter angående å holde seg til sin hjemstedskommune i fasen med smittefare, og ikke belaste hyttekommunens helseorganisasjon dersom sykdom bryter ut. Styret er klar over at det finnes hytteeiere i området vårt som bor i kommunen, men finner det rimelig med likhet for alle, uansett bosted. Har du behov for å reise på hytta må du bestille brøyting av Robin Bekkeseth og betale for dette selv.

Med hjemmepåskehilsen fra
Styret i Steinset Økteren Hytteforening

MIDLERTIDIG STOPP I BRØYTING TIL STEINSET

Til hytteeiere og grunneiere
Styret i Steinset Økteren Hytteforening har besluttet å stoppe brøytingen til hytteområdet (fra Eggedalsveien) i de neste to helgene (helgen i uke 12 og uke 13). Dette som en følge av retningslinjene som de sentrale myndigheter anbefaler angående å holde seg til sin hjemstedskommune i fasen med smittefare og ikke belaste hyttekommunens helseorganisasjon dersom sykdom bryter ut.
Styret er klar over at det finnes hytteeiere i området vårt som bor i kommunen, men finner det rimelig med likhet for alle, uansett bosted. Har du behov for å reise på hytta i løpet av de neste to helgene må du bestille brøyting av Robin Bekkeseth og betale for dette selv.
Vi vil gjøre en ny vurdering innen utgangen av uke 13 for brøyting i påsken basert på de beslutningene som fattes av lokale og sentrale myndigheter i forhold til muligheten for å tilbringe påsken på hytta.

Med vennlig hilsen
Styret i Steinset Økteren Hytteforening

BRØYTEAVGIFT FOR SESONGEN 2019/2020

Det vises til nylig utsendt e-post fra kasserer om betaling av brøyteavgift for sesongen 2019-2020.
Brøyteavgiften er: – grunnavgift for alle hytter kr 1800
– brøyting inn til hytte + kr 500
– tillegg for hytter i Steinsetlie og Steinsetvegen nr 220-224 + kr 700

Beløpet bes betalt innen 1. desember til Hytteforeningens brøytekonto: 1503.08.27101
Husk å oppgi navn på hytteeier ved betaling!