ALLE LØYPER ÅPNE – GOD VIND OG FINT VÆR

Ja, slik er det lørdag morgen 23. mars. Fredag ettermiddag/ kveld var det full aktivitet på «skisporet.no». Moro å registrere at det var snøscootere ute og kjørte vel alle løyper i Steinset/ Borgemarka område. Skimten lys til sene kveld. I dag lørdagf morgen er det ganske kraftig vind i fjellet, og noe har nok føyket igjen, men slik er det nå en gang i fjellet. Sjekket skisporet.no i morges, og nå er det også kjørt med stor maskin langs Fjelløkteren, Nordre Økteren, over til Fagerfet, og videre til Haglebu. Det er vel første gangen denne sesongen. Vel, vind og vind, får bare kle på seg og komme ut i skiløypene.

Numedalsrally lørdag 23. feb – AVLYST

NUMEDALSRALLY LØRDAG 23. FEB – AVLYST
Førstkommende lørdag 23. februar var planlagt årets Numedalsrally. I følge hjemmesida til Nore og Uvdal Motorklubb er løpet avlyst. De skriver:

Det er med tungt hjerte sportskomiteen i Numedalsrally har sett seg nødt til og ta denne avgjørelsen. Begrunnelsen er værprognosene fra Meteorologisk institutt. 
Etappenes tilstand er ikke en NM runde verdig for deltagere, og faren for at arragøren kan pådra seg stort vedlikehold av vegene i etterkant. 
Vi håper deltagere og publikum har forståelse for dette.
Link til hjemmesida her:

Link hjemmeside:L

NOK SNØ – LØYPEKJØRING

Endelig nok snø – i alle fall mer enn nok til å få kjørt opp gode skiløyper. Borgegrend Løypelag har for lengst sendt ut løypekart og løypeskriv for sesongen. Løpende oppdatering finner du på Facebooksida til løypelaget – Borgegrend Løypelag. Som tidligere anmoder løypelaget om bidrag til finansiering av løypekjøring – siden bidraget fra kommunen er halvert er vi avhengig av at vi alle støtter opp med et bidrag til minimum kr 500 – det er tillatt med høyere beløp. Vipps eller bank finner du i skrivet fra Løypelaget.

Løypeskriv vinteren 2019
Løypekart vinteren 2019

Øystein Sørbø fortsetter som leder – Bjørn Sveiven ny leder veikomite

Generalforsamlingen i Hytteforeningen gjenvalgte Øystein Sørbø som leder for to nye år. Øystein var den som tok initiativ til foreningen, og har vært leder siden foreningen ble etablert. Det er nå 10 år siden, 8. nov 2008 ble foreningen stiftet.
Bjørn Sveiven er nytt styremedlem, og leder av veikomiteen etter Jan Rognerud. Jan har gjort en forbilledlig innsats, og takkes for sitt gode arbeid.
Jan er den som har ledet arbeidet med å frem ny 3-årig avtale om brøyting og strøing.
Generalforsamlingen ble avholdt 7. november i klubblokalene til Eiker o-lag på Ormåsen i Øvre Eiker. I tillegg til Øystein og Bjørn som ble valgt ble Jan-Aksel Svea gjenvalgt som leder i løypekomiteen, også for to år. Flere var ikke på valg i år.

Hytteforeningen har 35 medlemmer, som tilsvarer «antall hytter». På generalforsamlingen var det 15 personer til stede, og fra noen hytter møtte to personer, slik at antall medlemmer representert var nok bare 11-12. Det er lite, det ville vært motiverende for de som er valgte tillitspersoner i foreningen  om flere møter på den årlige generalforsamlingen!

På forrige generalforsamling ble det vedtatt å jobbe med mulighet for etablering av både kanonaust og gapahuk. Arbeidet med dette er positivt, og begge prosjektene ble informert om og diskutert under møte. 13 medlemmer har meldt sin interesse for kanonaust og bidrag til å bygge dette. Det er inngått avtaler med grunneier, og plassering er også godkjent av kommunen. Etter all sannsynlighet kommer både kanonaust og gapahuk på plass i løpet av 2019.

Generalforsamlingen ble avsluttet med en interessant video om «Haglebu – det glemte fjellet».

3 ÅRIG BRØYTEAVTALE – OG STRØING

Styret har inngått ei ny avtale om brøyting og strøing for sesongene 2018/19-2020/21. Avtalen er inngått med Robin Bekkeseth, og med Øyvind Utvei som «back-up».
Hovedpunkter i avtalen er: 1. Det skal alltid brøytes inn til alle hyttene som er med på ordningen, selv om det ikke har vært folk der på lenge. Det skal brøytes/strøes ved behov (snøfall og/eller gjenføyking, glatte veier).
* I helgene, senest fredag kl 16.00 og søndag kl 14.00, gjennom hele sesongen
* Ved gunstig værmelding kan det brøytes på torsdager.
* I julen, romjulen og nyttår.
* I vinterferien. Vinterferien strekker seg over to uker.
* I påsken. Dette gjelder fra palmehelgen til 2. påskedag.
* Veier og plasser som brøytes skal være ryddet om høsten slik at fresen ikke skades.

Avtalen i sin helhet finner du her….

 

Innkalling Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

 

 

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Dato:Onsdag 7. november 2018 Kl. 18.30
Sted: Klubbhus Eiker o-lag, Ormåsen.
Besøksadresse: Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen (samme bygning som Ormåsen skole).

Dagsorden:
1. Haglebu, det glemte fjellet – film
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
6. Revidert regnskap
7. Innkomne forslag og saker
8. Planer og prioriteringer for neste år
9. Budsjett
10. Valg
Ordinær generalforsamling avsluttes.

Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:

Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Budsjett
8. Valg
Ordinært årsmøte avsluttes.

Krokstadelva, 31.10.2018
Øystein Sørbø, leder

Dokumenter kan du laste ned her:

Dagsorden

Årsberetning Steinset Økteren Hytteforening

Årsberetning Steinset Økteren Strømforening

Generalforsamling onsdag 7. nov 2018

Styret har bestemt at årets generalforsamling avholdes onsdag 7.  november kl. 18.30. Den avholdes på samme sted som i 2017, i klubblokalet til Eiker o-lag på Ormåsen i Øvre Eiker.
Endelig innkalling kommer senere, men vi minner om at forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 2 uker før, dvs innen 24. oktober.