Øystein Sørbø fortsetter som leder – Bjørn Sveiven ny leder veikomite

Generalforsamlingen i Hytteforeningen gjenvalgte Øystein Sørbø som leder for to nye år. Øystein var den som tok initiativ til foreningen, og har vært leder siden foreningen ble etablert. Det er nå 10 år siden, 8. nov 2008 ble foreningen stiftet.
Bjørn Sveiven er nytt styremedlem, og leder av veikomiteen etter Jan Rognerud. Jan har gjort en forbilledlig innsats, og takkes for sitt gode arbeid.
Jan er den som har ledet arbeidet med å frem ny 3-årig avtale om brøyting og strøing.
Generalforsamlingen ble avholdt 7. november i klubblokalene til Eiker o-lag på Ormåsen i Øvre Eiker. I tillegg til Øystein og Bjørn som ble valgt ble Jan-Aksel Svea gjenvalgt som leder i løypekomiteen, også for to år. Flere var ikke på valg i år.

Hytteforeningen har 35 medlemmer, som tilsvarer «antall hytter». På generalforsamlingen var det 15 personer til stede, og fra noen hytter møtte to personer, slik at antall medlemmer representert var nok bare 11-12. Det er lite, det ville vært motiverende for de som er valgte tillitspersoner i foreningen  om flere møter på den årlige generalforsamlingen!

På forrige generalforsamling ble det vedtatt å jobbe med mulighet for etablering av både kanonaust og gapahuk. Arbeidet med dette er positivt, og begge prosjektene ble informert om og diskutert under møte. 13 medlemmer har meldt sin interesse for kanonaust og bidrag til å bygge dette. Det er inngått avtaler med grunneier, og plassering er også godkjent av kommunen. Etter all sannsynlighet kommer både kanonaust og gapahuk på plass i løpet av 2019.

Generalforsamlingen ble avsluttet med en interessant video om «Haglebu – det glemte fjellet».

3 ÅRIG BRØYTEAVTALE – OG STRØING

Styret har inngått ei ny avtale om brøyting og strøing for sesongene 2018/19-2020/21. Avtalen er inngått med Robin Bekkeseth, og med Øyvind Utvei som «back-up».
Hovedpunkter i avtalen er: 1. Det skal alltid brøytes inn til alle hyttene som er med på ordningen, selv om det ikke har vært folk der på lenge. Det skal brøytes/strøes ved behov (snøfall og/eller gjenføyking, glatte veier).
* I helgene, senest fredag kl 16.00 og søndag kl 14.00, gjennom hele sesongen
* Ved gunstig værmelding kan det brøytes på torsdager.
* I julen, romjulen og nyttår.
* I vinterferien. Vinterferien strekker seg over to uker.
* I påsken. Dette gjelder fra palmehelgen til 2. påskedag.
* Veier og plasser som brøytes skal være ryddet om høsten slik at fresen ikke skades.

Avtalen i sin helhet finner du her….

 

Innkalling Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

 

 

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Dato:Onsdag 7. november 2018 Kl. 18.30
Sted: Klubbhus Eiker o-lag, Ormåsen.
Besøksadresse: Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen (samme bygning som Ormåsen skole).

Dagsorden:
1. Haglebu, det glemte fjellet – film
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
6. Revidert regnskap
7. Innkomne forslag og saker
8. Planer og prioriteringer for neste år
9. Budsjett
10. Valg
Ordinær generalforsamling avsluttes.

Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:

Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Budsjett
8. Valg
Ordinært årsmøte avsluttes.

Krokstadelva, 31.10.2018
Øystein Sørbø, leder

Dokumenter kan du laste ned her:

Dagsorden

Årsberetning Steinset Økteren Hytteforening

Årsberetning Steinset Økteren Strømforening

Generalforsamling onsdag 7. nov 2018

Styret har bestemt at årets generalforsamling avholdes onsdag 7.  november kl. 18.30. Den avholdes på samme sted som i 2017, i klubblokalet til Eiker o-lag på Ormåsen i Øvre Eiker.
Endelig innkalling kommer senere, men vi minner om at forslag til saker som ønskes behandlet må være styret i hende 2 uker før, dvs innen 24. oktober.

Bli med på kjentmannstur til Reinsjødansen!

Elvestrand hytteforening inviterer til kjentmannstur den 11. august, i år til Reinsjødansen ved Reinsjøen. Steinset og Øktern hytteforening inviteres med. Arrangementet starter kl. 13.00 ved Reinsjøen, med avmarsj fra Slettehola kl. 11.00. Vi har fått tillatelse til å kjøre biler inn til Briskerud grustak og parkere der. Hvis noen trenger å kjøre helt inn til Slettehola, er det anledning til dette, men bilene må kjøres tilbake og parkeres ved Briskerud.

Vi oppfordrer alle til samkjøring slik at vi får færrest biler der inne p.g.a. begrenset plass til parkering. 

Årets tema er driftsslepa som gikk gjennom området fra Tunhovd, over Eivindsli i Rukkedalen, Brynhildstjern oppunder Hallingnatten, langs Reinsjøen til Flatvollen på Eggedalsfjellet.

Arrangementet vil i tillegg bestå av leik, dans og spell på Reinsjødansen, som ligger i nordenden av Reinsjøen i skjæringspunktet mellom kommunene Nes, Flå og Nore og Uvdal, ca. 1200 m.o.h. Her ligger en flyttblokk, kalt «Dansarsteinen» som kom hit for ca. 10. 000 år siden. Reinsjødansen er en gammel tradisjon som ble tatt opp igjen i 2016.

Vi vil få oppleve kløvhestefølge og turfolk som kommer fra Buvassli i Nes, og huldrespill og huldredans. De som har lyst, kan også prøve dansefoten. Det vil også komme et hestefølge fra Langedrag som vil gå nesten samme løype som oss.

Kløvfølget vil ha med seg griller slik at alle har mulighet til å grille egen mat – helt gratis. Det blir også salg av kaffe og lokal kake, som du betaler et fritt beløp for!

Elvestrand hytteforening har fått tillatelse fra grunneierne til at vi kan kjøre inn til Briskerud. Turen starter fra Slettehola kl. 11.00 for de som ønsker å gå sammen. Herfra følger vi fin sti «Drammensveien» til nordenden av Reinsjøen. Turen tar ca. 1.5 time og på veien passerer vi Jervehiet (en spennende hule som rommer benker og ildsted).

Her kan du lese mer om turen og opplegget

Melding om feil eller «dritt» på hjemmeside

Dersom det dukker opp uønskede annonser, tekst eller hva det nå måtte være på hjemmesiden så fint om dere gir meg direkte melding om det. Gjerne SMS til 916 77 277.
Det er lagt inn virusprogrammer som forhåpentligvis rydder unna det meste.

Så får vi prøve etter hvert å komme med mer info på hjemmesiden, FB har dog tatt over mye.

 

PÅSKESKIRENN – MED REKORDDELTAGELSE I STRÅLENDE PÅSKEVÆR.

En grovtelling viste rundt 140 fremmøtte i årets påskeskirenn på Steinset. Første runde var skirenn for de yngre – hvor alle ble vinnere med gullmedalje. Men gullmedaljen er ikke av det slaget at den kommer i glass og ramme – etter det vi kunne se ble innholdet fortært ganske så fort.

Deretter familieskirenn med spørsmål og oppgaver av ulike slag. Av de 24 startende lagene var det «Kirkevollen’s» som gikk seirende ut av den harde konkurransen. Vi gratulerer. Nedenfor noen bilder fra årets happening