Meny Lukk

Generalforsamling 11. nov 2020

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening
Onsdag 11. november 2020 Kl. 19.00
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen, Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen

(Klikk over så få du opp kart)
Innkalling med beretning er sendt i e-post til alle medlemmer.
Dagsorden:

  1. Valg av møteleder og sekretær
  2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
  3. Styrets årsberetning
  4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
  5. Revidert regnskap
  6. Innkomne forslag og saker
  7. Planer og prioriteringer for neste år
  8. Budsjett
  9. Valg

Årsberetning finner du her…

FØRSTE BRØYTING -FØRSTE SKISPOR

Det var riktig med snøslaps på fredagen. Noen måtte faktisk ha brøytet veien for å komme ut – og det var ganske nødvendig med brøyting for å komme innover. 10-15 cm med fuktig snø er krevende, men Robin hadde sin første brøytedag fredag 23. oktober. Hovedvei brøytet, men ikke inn til hyttene. På lørdag noe kaldere og greit. Bakken opp Trollstien – eller det er vel Steinsetlie det nå heter – var bra skrapet, så det gikk greit å komme opp.
I dag lørdag de første skispor – det var Pascal som hadde testet det nye nedkjøringa mot Skjønnegrammin. Antar Pascal hadde smurt med bra optimisme – se video han har lagt ut.
Ellers var det rene Soria Moria stemning tidlig på lørdagen – litt senere flott stemningsfullt vintervær – og ekornet er fornøyd når fuglene får mat – da faller det litt på en selv også!

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE

Det innkalles herved til generalforsamling i Steinset-Økteren Hytteforening

Dato: Onsdag 11. november 2020 kl. 1900
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen, Bjørnefaret 9, 3320 Vestfossen

Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening følger like etter generalforsamlingen i Steinset- Økteren Hytteforening.
Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen, dvs. innen onsdag 28. oktober 2020.
Forslag sendes til
Leder Øystein Sørbø Dovregubben 42, 3055 Krokstadelva. Mail oystein.sorbo@outlook.com, eller
Torgrim Redalen, Stertebakke 24, 3612 Kongsberg, mail torgrim.redalen@outlook.com

Senest 1 – en uke før Generalforsamlingen vil styret sende ut dagsorden, vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag.

NB: Pga. korona-situasjonen vil styret måtte begrense deltakelsen til totalt 20 personer. Dette krever forhåndspåmelding med navn (sendes sekretær, se adresse over). Deltakelsen kan bli regulert med 1 deltaker fra hver hytte, bortsett fra der hytteeiere har flere roller i styret eller arrangement.
Det serveres kaffe, kaker og frukt på møte. Vi ønsker velkommen til Ormåsen.

Kongsberg 2. oktober 2020.
Mvh
For Steinset-Økteren Hytteforening og Steinset-Økteren Strømforening,
Øystein Sørbø, leder – Torgrim Redalen, sekretær

NY SKITRASE NED MOT SKJØNNEGRAMMIN

(Klikk på bildet over så få du hele)
Det har lenge vært ønske å gjøre om litt på skitraseen i den siste bakken ned mot Skjønnegrammin. En krapp sving nederst etter myrene, og litt plundrete noen ganger i selve bakken for en del skiløpere. I tillegg har løypekjørerne hatt problemer på toppen av bakken på grunn av ei litt for smal kløft med bred spormaskin.
Første dugnadsøkt på ny trase lørdag 3. oktober. Dugnadsgjengen var «komplett» med to motorsager og dertilhørende betjening. Været var av det slaget at det burde jobbes hele tiden, så da det led et stykke ut på ettermiddagen var vel kanskje 80% av traseen ryddet for trær. Rundt halvparten av dette var også ryddet i hauger på siden av traseen.
Tror dette ble en veldig bra trase, forholdsvis slak og bred – uten krappe svinger – så her blir det bare å stå på! Se kartutsnitt, ny trase tegnet inn med stiplet linje. Traseen hogd ut til skrentene/stupene på høyre side nederst mot myra. For det meste bjørk, men noen mindre graner – og ei stor gran måtte ned.
Lørdag 10. oktober ny dugnad, og ferdigstillelse av traseen.