Meny Lukk

NY SKITRASE NED MOT SKJØNNEGRAMMIN

(Klikk på bildet over så få du hele)
Det har lenge vært ønske å gjøre om litt på skitraseen i den siste bakken ned mot Skjønnegrammin. En krapp sving nederst etter myrene, og litt plundrete noen ganger i selve bakken for en del skiløpere. I tillegg har løypekjørerne hatt problemer på toppen av bakken på grunn av ei litt for smal kløft med bred spormaskin.
Første dugnadsøkt på ny trase lørdag 3. oktober. Dugnadsgjengen var «komplett» med to motorsager og dertilhørende betjening. Været var av det slaget at det burde jobbes hele tiden, så da det led et stykke ut på ettermiddagen var vel kanskje 80% av traseen ryddet for trær. Rundt halvparten av dette var også ryddet i hauger på siden av traseen.
Tror dette ble en veldig bra trase, forholdsvis slak og bred – uten krappe svinger – så her blir det bare å stå på! Se kartutsnitt, ny trase tegnet inn med stiplet linje. Traseen hogd ut til skrentene/stupene på høyre side nederst mot myra. For det meste bjørk, men noen mindre graner – og ei stor gran måtte ned.
Lørdag 10. oktober ny dugnad, og ferdigstillelse av traseen.

DUGNAD PÅ VEIER OG SKITRASE

Den vanlige dugnadsgjengen + noen nye ansikter var på plass dugnadslørdagen 19. sept. Tørt og vind begrenset bålbrenning rundt forbi, men brøytestikker ble satt ut, og mye busker som hindrer utsikten langs Steinsetvegen ble fjernet. 12-13 hengerlass kjørte Øystein inn til brenneplass ved P-plassen ved Økta, hvor to drevne dugnadsdamer hadde en ganske så varm dag!
Fortsatt er det behov for ytterligere fjerning av busker langs Steinsetvegen. Grunneier har gitt tillatelse til dette for bedring av sikten. De som ikke hadde anledning til å bidra på dugnaden 19. sept må gjerne gjøre en innsats på egenhånd, uavhengig av om de er medlemmer i hytteforeningen eller ikke, men som er brukere av veien!

Skitraseen i myrdraget ned mot Økteroset ble også ryddet for masse vierkratt. Det blir både løypekjørere og oss brukere sannsynligvis glade for når vinteren kommer. Kommunen har også sørget for nye og flotte løypekart. Jan-Aksel har sørget for at disse er satt opp på behørige plasser.

KANONAUST OG GAPAHUK INNVIET

Lørdag 19. sept 2020 ble kanonaustet og gapahuken «offisielt» innviet. Med grunneiere Guri Sørlie og Øivind Utvei på plass kunne leder i hytteforeningen Øystein Sørbø foreta innvielsen. Stor takk til grunneiere som har stilt plass til disposisjon, og til byggeleder Knut Berger for utrolig fremdrift i bygginga da den kom i gang. 14 dager var nok for få det hele på plass. Det administrative rundt prosjektet har Torgrim Redalen og Øystein stått for. Stor takk også til alle som på hver sin måte under byggetiden sørget for at byggetiden sprakk, men da i den riktige retningen! Byggebudsjettet har også sprukket, det også i den riktige retningen. Hva det endelige resultatet ble kommer i regnskapet som vil bli lagt frem på generalforsamlingen senere i høst. Som seg hør og bør, åpningen ble feiret med spesialbrygget øl fra Tom Opsahl hjemmebryggeri.