Meny Lukk

Løypekart og løypeskilter

Steinset Økteren Hytteforening har bistått Borgegrend Løypelag med å utarbeide løypekart i området til løypelaget. Kartet er sendt til alle hytteeiere og andre brukere i området.

Basert på dette løypekartet har også foreningen tatt initiativet til oppmerking av skiløypene i form av stolper med navneskilt og avstander. I  alt er ca 35 stolper og 90 skilt satt ut i løpet av sommeren og høsten 2011.
Vi håper dette blir til glede for alle skiløpere/turgåere.
Skiltene er finansiert ved bistand fra Turistkontoret og kommunen, mens stolpene er finansiert av Borgegrend Løypelag.

God tur!

Løypekartet  finner du her…