Hyttebrukerundersøkelse

 Det ble i 2008 gjennomført en hyttebrukerundersøkelse i Nore og Uvdal kommune. Resultatene ble presentert i juli 2009. Undersøkelsen ble gjort i et samarbeid mellom Nore og Uvdal Næringsselskap og Nore og Uvdal kommune med støtte fra Buskerud Fylkeskommune.

Ovenstående tekst er hentet fra hjemmesiden til Nore og Uvdal kommune. Det er mye interessant og lærerikt å lese om i undersøkelsen.
Du finner den ved klikke på: Hyttebrukerundersøkelsen 2009