Meny Lukk

Generalforsamling – innkalling og beretning

Det innkalles til generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Dato: Onsdag 9. november 2022 Kl. 18.30
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag, Bjørnefaret 9, Ormåsen (3320 Vestfossen)

DAGSORDEN
1. Valg av møteleder og sekretær
2. Valg av to personer til å underskrive protokollen
3. Styrets årsberetning
4. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Planer og prioriteringer for neste år
8. Budsjett
9. Valg

Ordinær generalforsamling avsluttes.
Enkel bevertning (kake ++). Vi ønsker alle medlemmer velkommen.

Her kan du laste ned beretningen