Meny Lukk

BATTERIER VED SØPPELCONTAINERE – BEKYMRINGSMELDING

Fra Borgemarka Hytteforening har vi mottatt anmodning om å bringe denne bekymringsmeldingen videre – og det gjør vi:
Hei alle sammen:
Det har kommet bekymringsmelding om at enkelte setter batterier ved siden av søppelkontainerne. Dette er ikke lovlig og sauer og andre dyr kan stryke med hvis de får i seg syre. Se vedlagte bilder. Saueeierne er sterkt bekymret for dette og ber alle innstendig om å forholde seg til de reglene som gjelder.Ber dere vennligst om å videreformidle dette også til de som ikke er medlemmer av hytteforeningen.Minner også om båndtvangen og at hundene holdes i bånd. Viktig at det blir varslet hvis dere ser skadde, syke eller døde dyr når dere er ute på tur. Respekter også fartsskilt 40 km/t innover seterveien for å begrense uhell etter veien.Hvis dere ser at det er noe å varsle, ta kontakt med John Bergerud som har grønne merker mobilnr 48022635/99159210, Julius Grøtjorden mobilnr 90020725 og Øyvind Utvei mobilnr 92200607 har gule merker, Ingar Bekkeseth mobilnr 92499024 har røde merker og gul farge på bjella og går i området Briskerud/ Knutstøl, Kari Bekkeseth mobilnr 97665624 har grå merker med hvit farge på bjeller og går i området Briskerud/ Holmevann.