Meny Lukk

KANONAUST OG GAPAHUK INNVIET

Lørdag 19. sept 2020 ble kanonaustet og gapahuken «offisielt» innviet. Med grunneiere Guri Sørlie og Øivind Utvei på plass kunne leder i hytteforeningen Øystein Sørbø foreta innvielsen. Stor takk til grunneiere som har stilt plass til disposisjon, og til byggeleder Knut Berger for utrolig fremdrift i bygginga da den kom i gang. 14 dager var nok for få det hele på plass. Det administrative rundt prosjektet har Torgrim Redalen og Øystein stått for. Stor takk også til alle som på hver sin måte under byggetiden sørget for at byggetiden sprakk, men da i den riktige retningen! Byggebudsjettet har også sprukket, det også i den riktige retningen. Hva det endelige resultatet ble kommer i regnskapet som vil bli lagt frem på generalforsamlingen senere i høst. Som seg hør og bør, åpningen ble feiret med spesialbrygget øl fra Tom Opsahl hjemmebryggeri.