MIDLERTIDIG STOPP I BRØYTING TIL STEINSET

Til hytteeiere og grunneiere
Styret i Steinset Økteren Hytteforening har besluttet å stoppe brøytingen til hytteområdet (fra Eggedalsveien) i de neste to helgene (helgen i uke 12 og uke 13). Dette som en følge av retningslinjene som de sentrale myndigheter anbefaler angående å holde seg til sin hjemstedskommune i fasen med smittefare og ikke belaste hyttekommunens helseorganisasjon dersom sykdom bryter ut.
Styret er klar over at det finnes hytteeiere i området vårt som bor i kommunen, men finner det rimelig med likhet for alle, uansett bosted. Har du behov for å reise på hytta i løpet av de neste to helgene må du bestille brøyting av Robin Bekkeseth og betale for dette selv.
Vi vil gjøre en ny vurdering innen utgangen av uke 13 for brøyting i påsken basert på de beslutningene som fattes av lokale og sentrale myndigheter i forhold til muligheten for å tilbringe påsken på hytta.

Med vennlig hilsen
Styret i Steinset Økteren Hytteforening