Meny Lukk

Øystein Sørbø fortsetter som leder – Bjørn Sveiven ny leder veikomite

Generalforsamlingen i Hytteforeningen gjenvalgte Øystein Sørbø som leder for to nye år. Øystein var den som tok initiativ til foreningen, og har vært leder siden foreningen ble etablert. Det er nå 10 år siden, 8. nov 2008 ble foreningen stiftet.
Bjørn Sveiven er nytt styremedlem, og leder av veikomiteen etter Jan Rognerud. Jan har gjort en forbilledlig innsats, og takkes for sitt gode arbeid.
Jan er den som har ledet arbeidet med å frem ny 3-årig avtale om brøyting og strøing.
Generalforsamlingen ble avholdt 7. november i klubblokalene til Eiker o-lag på Ormåsen i Øvre Eiker. I tillegg til Øystein og Bjørn som ble valgt ble Jan-Aksel Svea gjenvalgt som leder i løypekomiteen, også for to år. Flere var ikke på valg i år.

Hytteforeningen har 35 medlemmer, som tilsvarer «antall hytter». På generalforsamlingen var det 15 personer til stede, og fra noen hytter møtte to personer, slik at antall medlemmer representert var nok bare 11-12. Det er lite, det ville vært motiverende for de som er valgte tillitspersoner i foreningen  om flere møter på den årlige generalforsamlingen!

På forrige generalforsamling ble det vedtatt å jobbe med mulighet for etablering av både kanonaust og gapahuk. Arbeidet med dette er positivt, og begge prosjektene ble informert om og diskutert under møte. 13 medlemmer har meldt sin interesse for kanonaust og bidrag til å bygge dette. Det er inngått avtaler med grunneier, og plassering er også godkjent av kommunen. Etter all sannsynlighet kommer både kanonaust og gapahuk på plass i løpet av 2019.

Generalforsamlingen ble avsluttet med en interessant video om «Haglebu – det glemte fjellet».