Meny Lukk

INNKALLING OG DOKUMENTER GENERALFORSAMLING STEINSET ØKTEREN HYTTEFORENING 1.11.2017

Her finner du link med kart til klubbhuset til Eiker o-lag på Ormåsen (Vestfossen).

Her finner du årsberetning og regnskap.

 

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Onsdag 1. november 2017 Kl. 18.30 
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag Ormåsen (Vestfossen )

Dagsorden:
1. Året som gikk, bildeshow med kommentarer
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
6. Revidert regnskap
7. Innkomne forslag og saker
8. Planer og prioriteringer for neste år
9. Budsjett
10. Valg
Ordinær generalforsamling avsluttes.

Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Budsjett
8. Valg