Meny Lukk

GENERALFORSAMLING – ÅRSMØTE ONSDAG 1. NOV 2017

Det innkalles herved til:

  • Generalforsamling Steinset Økteren Hytteforening og
  • Årsmøte i Steinset Økteren Strømforeningen

Onsdag 1. november 2017 kl. 18.30
Sted: Klubbhuset Eiker O-lag – Ormåsen, Vestfossen

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før generalforsamlingen, dvs. innen onsdag 18. oktober 2017.
Senest 1 – en uke før generalforsamlingen vil styret sende ut dagsorden, vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag. Generalforsamlingen avholdes i henhold til foreningens vedtekter (som finnes på foreningens hjemmeside).
Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening følger like etter Generalforsamlingen i Steinset Økteren Hytteforening.

Forslag sendes til adr. Leder Øystein Sørbø, Dovregubben 42, 3055 Krokstadelva – oystein.sorbo@outlook.com eller sekr. Torgrim Redalen, Stertebakke 24, 3612 Kongsberg – torgrim.redalen@outlook.com

Styret i hytteforeningen ønsker at flest skal få mulig til å delta på generalforsamlingene. Vi prøver derfor å legge denne sånn «midtveis» i forhold til medlemmenes hjemstedsadresse, og håper på best mulig deltagelse. Vi kommer tilbake med kart/veibeskrivelse til Eiker o-lags klubbhus.

Det serveres kaffe, kaker og frukt på møte.
Vi ønsker alle velkommen til årets generalforsamling/årsmøte.

Kongsberg 9. oktober 2017.
Mvh for Steinset Økteren Hytteforening og Steinset Økteren Strømforening,
Torgrim Redalen, Sekretær.