Meny Lukk

PÅSKESKIRENN I FARE?

Ved alle større arrangementer er det naturlig med en befaring av anlegget før den store dagen. Så også med Påskerennet på Trollmyra. I dag er det 2 uker til Påskeaften, og en representant for arrangøren har vært på befaring. Vel, dersom været fortsetter som nå er det nok en viss fare for store utfordringer med selve arenaen. Foreløpig er det ikke overvann eller myrvann å se – for det ligger ei stor ganske så våt myr midt på arenaen. Det ligger hvitt fortsatt, men beveger en seg ut i snøen tråkker en tvert igjennom, både med og uten ski. Det er dårlig med brøytekanter å sitte på. Tiden vil vise om det er mulig – men det er nok ikke de store utsiktene.

Utsiktene til en fin påske hvor en uten dårlig samvittighet kan sitte i hytteveggen i stedet for lange skiturer er gode… I dag har jeg vært en runde om Fagerfet, Kråkeskaret, over ved Skjærøkteren og mot Fjelløkteren, for deretter sydover langs Økterene og tilbake til Steinset. Det er ikke kjørt spor de siste dagene, og det byr på store utfordringer, grastustene stikker opp mange steder, og det er bløtt. Utenom gamle oppkjørte spor tråkker en bare igjennom. Over vann og enkelte myrer er det ikke fremkommelig, masse overvann. Men, det er fortsatt muligheter til å gå på ski – og vi håper og tror at det også blir tilfelle i påsken.