Meny Lukk

GENERALFORSAMLINGEN: BRØYTEAVGIFT SOM TIDLIGERE – ØYSTEIN SØRBØ GJENVALGT SOM LEDER

Generalforsamlingen vedtok enstemmig å fortsette med samme opplegg for fordeling av brøyteavgiften som ble vedtatt allerede i 2009. Dette innebærer en «sosial profil» hvor den laveste avgiften er grunnbeløpet på 1.800 kr, og den høyeste er på 2.800 kr.
Det var innkommet forslag om at brøyteavgiften burde baseres på Veilovens §§54/55 – hvor avstanden til hver enkelt hytte danner beregningsgrunnlaget. Dette innebærer at avgiften beregnes «etter samme høvetall», som innebærer at hver enkelt skal betale en andel som tilsvarer den distansen man bruker veien, sammenholdt med den som bor innerst i feltet.
Styret har beregnet hva dette innebærer, og Torgrim Redalen la på vegne av styret frem forklaring på hva og hvordan høvetall slår ut, og basert på faktiske beregninger ville avgiften bli mellom ca 1.600 kr og ca 6.100 kr. Styret foreslo en videreføring av dagens ordning, som har en viss grad av fordeling, men også en grad av raushet. Dette sluttet generalforsamlingen seg til.
Øystein Sørbø ble gjenvalgt som leder for fortsatt to nye år, Jan-Aksel Svea leder av løypekomiteen og Jan Rognerud fortsetter som leder av veikomiteen i to nye år. Øvrige styremedlemmer ikke på valg.
Generalforsamlingen ble avholdt på Kongsberg Vandrerhjem 2. nov 2016 med 21 fremmøtte.