Meny Lukk

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE 2. NOVEMBER 2016

Til medlemmer i:
Steinset Økteren Hytteforening og
Steinset Økteren Strømforening.

INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING/ÅRSMØTE

Onsdag 2. november kl. 18.00
Sted: Kongsberg Vandrerhjem Bergmannen

Hytteforeningen ønsker at flest skal få mulig til å delta på Generalforsamlingen /Årsmøte. Derfor legger vi møte til Kongsberg, slik at flere får kortere reisetid.
Årsmøte i Steinset Økteren Strømforening følger like etter Generalforsamlingen i Steinset Økteren Hytteforening.
Det serveres kaffe, kaker og frukt på møte. Vi ønsker alle velkommen til Kongsberg Vandrehjem Bergmannen.
Adressen til Vandrerhjemmet er Vinjesgate 1, Kongsberg. Se veibeskrivelse på Gule Sider.

Forslag som ønskes behandlet må være styret i hende senest 2 – to uker før Generalforsamlingen, dvs. innen onsdag 19. oktober 2016.
Forslag sendes til adr.
Leder Øystein Sørbø Dovregubben 42, 3055 Krokstadelva. Mail oystein.sorbo@norli.no
Eller sekr. Torgrim Redalen, Stertebakke 24, 3612 Kongsberg, mail torgrim.redalen@outlook.com

Senest 1 – en uke før Generalforsamlingen, vil styret sende ut dagsorden, vedlagt beretning, regnskap og innkomne forslag.

Kongsberg 4. oktober 2016.
Mvh
For Steinset Økteren Hytteforening og Steinset Økteren Strømforening,

Torgrim Redalen
Sekretær.