Meny Lukk

LØYPEKJØRING VINTEREN 2016

Det er i disse dager sendt ut skriv til ca 270 adressater om løypekjøringen i vinter. I skrivet redegjøres for de prioriteringer som legges til grunn for løypekjøringen. Løypekart følger også med. På tilsvarende måte som forrige vinter det på løypekartet avmerket hvordan en betegner løypene: 1) skogsløyper – 2) fjellløyper og 3) høyfjellsløyper. På løypekartet fremgår også hvilken  trase som Eggedal Turlag kjører opp, dette er traseen fra Flatvollen via Nordre Økteren og Fagerfet og over til Haglebu. Her kjøres med stor løypemaskin, men Turlaget kjører normalt her først i forbindelse med vinterferie. Turlaget kjører også rundt ved Slokovatn.
Nytt av året er også å få til en forbindelse mellom Lemortjern og Brattlid. Fra Lemortjern kjøres ned til bilveien ved Åmottjern, fra Brattlid ned til bilveien ved parkeringa opp mot Brattlid. Mellom disse to stedene er det foreløpig litt usikkert om det blir kjørt trase i skogen, men håper å få det til.
Frem til nyttår var snø rett og slett mangelvare, men nå har det blitt bedre, og vi håper på enda bedre tider, vi trenger mer snø. Erfaringer fra tidligere sesonger er at det ikke er særlig «fast snø» tidlig i sesongen, og delvis åpne bekker, skaper utfordringer for løypekjøringen. Slik er det også i år.

Den prioriteringa Løypelaget har på oppkjøring er denne:
a) løyper i skogsterreng, og spesielt «rundløyper» lørdag formiddag innen kl. 10.00-11.00, evt fredag ved gode værutsikter.
b) fjelløyper innen kl. 12.00 på lørdager, evt fredager ved gode værutsikter.
c) høyfjellsløyper (fra Økteren til Reinsjøen, og fra Lauvhaugen mot Hallingnatten) kommer etter oppkjøring av fjelløyper, og vil være avhengig av tilfredsstillende værforhold.
d) i vinter- og påskeferie hyppigere løypepreparering.

Sammen med skrivet om løypekjøring følger et innbetalingskort med anmodning om et bidrag på kr 500,- til finansiering av løypekjøringen i vinter. Alle bidrag er med til å finansiere løypekjøringen.
Dersom det er noen som ikke har mottatt skriv, kart og innbetalingskort så kan det lastes ned fra hjemmesida. Kan også sendes e-post til hr.bakken@online.no, så får du det tilsendt.

Løypeskrivet 2016 finner du her..

Løypekart over traseene 2016 finner du her..

og innbetalingsgiro finner du her..

God Tur!