Meny Lukk

GENERALFORSAMLING ONSDAG 28. OKTOBER – KL 18.00 – PÅ KONGSBERG

Det innkalles herved til Generalforsamling i Steinset Økteren Hytteforening

Onsdag 28. oktober 2014 Kl. 18.00
Sted: Kongsberg, Lågdalsmuseet, Glitre cafe

Årsmeldingen finner du her….

Dagsorden:
1. Foredrag om Numedal ved dalens kulturpersonlighet, Even Tråen
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Rapporter fra valgte komiteer og utvalg
6. Revidert regnskap
7. Innkomne forslag og saker
8. Planer og prioriteringer for neste år
9. Budsjett
10. Valg

Ordinær generalforsamling avsluttes.

Møte fortsetter med årsmøte i Steinset Økteren Strømforening:

Årsmelding for Strømforeningen finner du her…

Dagsorden:
1. Registrering av fremmøtte og godkjenning av fullmakter
2. Valg av møteleder og sekretær
3. Valg av to personer til å underskrive protokollen
4. Styrets årsberetning
5. Revidert regnskap
6. Innkomne forslag og saker
7. Budsjett
8. Valg

Ordinært årsmøte avsluttes.

Kongsberg, 17.10.2015

NB. Klikk på kartet

Laagdalsmuseet